Forside Naturgressboka

Naturgressboka

Bygging, drift og vedlikehold av gressbaner

Veilederen er utarbeidet av Norges Fotballforbund og Kulturdepartementet i 2002. Den gir en kort innføring i hvordan en naturgressbane for fotball bygges, driftes og vedlikeholdes.

Innhold

Innledning

 • Generelt
 • Sesongsyklus
 • Estetikk
 • Gressplantens naturlige vekstperiode
 • Forventet brukstid
 • Ulike brukergrupper

Bygging av gressbaner

 • Generelt
 • Byggegrunn
 • Grunnundersøkelser
 • Banefundament
 • Drenering
 • Overvannssystem
 • Drenslag
 • Vekstlag
 • Krav til ferdig baneoverflate
 • Krav til plantematerialet

Mål og utforming

 • Spillebanen
 • Sikkerhetssoner
 • Fallforhold og overhøyde

Tekniske anlegg

 • Tribuneanlegg
 • Flomlysanlegg
 • Fangnett
 • Gjerder - banegjerde og områdegjerde
 • Innbytterbenker
 • Mål - faste eller flyttbare

Anleggs- og driftskostnader

 • Anleggskostnader
 • Kostnader ved drift

Spillemidler

 • Generelt
 • Søknad om forhåndsgodkjenning av planer
 • Søknad om spillemidler

Anlegg for toppfotball

 • Generelt
 • Drenslag
 • Vekstlag
 • Krav til ferdig baneoverflate
 • Krav til plantematerialet
 • Vanningsanlegg
 • Undervarme
 • Gress- og jordarmering
 • Jordforbedring og vekstsimulatorer
 • Forskning og utvikling

Drift og vedlikehold

 • Generelt
 • Hyppige drifts- og vedlikeholdsrutiner
 • Sjeldnere drifts- og vedlikeholdsrutiner

Gjennomføring av et prosjekt

 • Plan- og bygningsloven
 • Byggemelding
 • Utarbeidelse av anbudsdokumenter
 • Gjeldende Norske Standarder