Logo NTNU

Applikasjon for mer bærekraftige kunstgressbaner

Bacheloroppgave fra NTNU 2022

Rapporten omhandler utviklingen av et teknisk verktøy for formidling av økonomi, miljø og vedlikeholdskostnader tilknyttet kunstgressbaner. Bacheloroppgaven er skrevet ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk ved NTNU.

Sammendrag hentet fra rapporten:

Denne rapporten formidler hvordan vi utviklet et teknisk verktøy for kunstgressprosjektet (Kunstgress 2021 (KG2021)). KG2021 er et prosjekt utført av Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) ved NTNU. Applikasjonen har som mål å formidle innsikten etablert av prosjektet til eiere, innkjøpere og beslutningstakere angående kunstgressbaner og potensielt bidra til mer bærekraftige kunstgressbaner.

Kunstgressmarkedet vil bli beskrevet for å etablere en felles forståelse av grunnlaget for å utvikle applikasjonen. Endringsledelse og datadrevet beslutningsledelse vil også bli belyst da dette er relevante fagtemaer for å belyse applikasjonens kontekst for bruk. Et teknisk verktøy må passe inn brukernes kontekster og fagbakgrunn dersom det skal bli anvendt og faktisk kunne bidra til endret praksis – her, som mer bærekraftige fotballbaner.

Våre forsknings- og utviklingsmetoder er inspirert av utviklingsvitenskap, Design Science Research- rammeverket, og basert på kontinuerlig iterasjon under utvikling. Under utviklingsfasene var møter med oppgavestilleren en hyppig aktivitet. Hensikten var å konsentrere seg om kravspesifikasjonen og løsningens overordnede utforming. Etter å ha bestemt kravene var prototyping neste oppgave å fullføre før brukertestene ble utført. Brukertestene ga oss viktige og nødvendige tilbakemeldinger for å videreutvikle vår endelige løsning.

Resultatet av denne bacheloroppgaven er et fullt tilgjengelig dashbord som visualiserer og sammenstiller data basert på et datasett fra 37 kunstgressbaner som er lokalisert rundt om i Norge. Dashbordet viser de ulike aspektene knyttet til både økonomiske og miljømessige kostnader ved å eie en bane, spesielt vedlikeholdskostnader over 10 år. Et slikt dashbord vil for KG2021 kunne være et nøkkelelement som muliggjør bredere formidling og mer generell kunnskap rundt det komplekse temaet som bærekraftige kunstgressbaner er.

Lese mer?

Rapporten kan i sin helhet lastes ned fra "Last ned"-boksen til høyre. Rapporten er skrevet på engelsk.