Forside Veileder skianlegg

Skianlegg - langrenn og skiskyting

Planlegging og bygging av anlegg for langrenn og skiskyting

Du finner her en veileder for skianlegg (langrenn og skiskyting) utarbeidet av Kultur- og kirkedepartementet, Norges Skiforbund og Norges Skiskytterforbund i 2007. Veilederen gir en innføring i bygging og drift av anlegg for langrenn og skiskyting.

Innhold

Del 1 - Fellesdel alle typer skianlegg

  • Overordnede mål
  • Planlegging, saksbehandling, gjennomføring av anlegget
  • Tekniske anlegg

Del 2 - Anlegg for langrenn og skiskyting

  • Anlegg for langrenn og skiskyting
  • Løyper
  • Grunnarbeid løyper
  • Løypepreparering
  • Turløyper