Forside Kartlegging av tilgjengelighet og universell utforming av friluftsområder

Kartlegging av tilgjengelighet og universell utforming av friluftsområder

Dette er en veileder for kartlegging av tilgjengelighet i friluftsområder, som blant annet utfartsområder, nærturområder og badeplasser. Det legges særlig vekt på kartlegging av tilgjengelighet for bevegelseshemmede, men også kartlegging av tilgjengelighet for synshemmede. Veilederen er utarbeidet av Statens Kartverk og utgitt i 2017.

Innhold

Kartleggingsområder

 • Utvalg av hvilke områder som skal kartlegges
 • Ulike kategorier av friluftsområder - langtur, nærtur, badeplass mv

Kartleggingsmetode

 • Hva skal kartlegges?
 • Mer om begreper og definisjoner
 • Utstyr

Kartlegging - de ulike elementene som kartlegges

 • Generelle verdier
 • Friluftsområder
 • Informasjon (ingen vurdering via kartlegging)
 • Parkeringsområder
 • HC-parkeringsplass
 • Turvei
 • Ramper
 • Toalett og omkledningsrom
 • Gapahuk/hytte
 • Grill-/bålplass
 • Sittegruppe/hvilebenk
 • Fiskeplass
 • Baderampe

Last ned

Du kan laste ned veilederen fra Kartverkets nettsider.