Kampidrettsanlegg

Kampidrettsanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til anlegg for kampidrettene.

Kampidrettsanlegg.no

Norges Bryteforbund

United World Wrestling (UWW)

Internasjonal boxing association
(AIBA)

Norges Fekteforbund
International Fencing Federation
Svenska Fäkteförbundet

Norges Judoforbund sine anleggssider

Norsk Kampsportforbund sine
anleggssider

Publikasjoner fra Kulturdepartementet

Anlegg for kampidrett - Planlegging,
bygging og drift

Kampidretter- konkurranseflater

Idrettshaller - planlegging og bygging

Universell utforming av idretts- og
nærmiljøanlegg

Tilrettelegg for fekting


Se alle kampidrettsanlegg

Om kampidrettsanlegg

I Norge er det seks kampidrettsforbund som er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF). De seks forbundene er Norges Bokseforbund, Norges Bryteforbund, Norges Fekteforbund, Norges Judoforbund, Norges Kampsportforbund og Norges Kickboxing Forbund. Til sammen har disse kampidrettsforbundene ca. 65 000 medlemskap fordelt på mer enn 30 kampidrettsgrener i over 600 klubber.

Få mer informasjon om anlegg for de ulike kampidrettene i veilederen Anlegg for kampidrett - Planlegging, bygging og drift som du finner her eller under Banemål og tekniske krav. Sjekk også ut fleraktivitetssal.

Norges Kampsportforbund

Norges Kampsportforbund (NKF) er en paraplyorganisasjon/ fleridrettsforbund som favner om en rekke kampsporter og ideologier. NKF skal tilrettelegge for sunn klubbdrift og livslang idrettsglede for enkeltmedlemmene. Hjemmeside: Norges Kampsportforbund

​Norges Bryteforbund

Norges Bryteforbund er en sammenslutning av alle idrettslag som organiserer brytesporten. For tiden innebærer dette bryting (olympiske grener), sandbryting, sumo og håndbak. Alle grener gjelder for begge kjønn og som er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Norges Bryteforbunds formål er å fremme brytesporten i Norge, og representere idretten internasjonalt. Hjemmeside: Norges Bryteforbund

​Norges Bokseforbund

Norges Bokseforbund (NBF) organiserer all amatørboksing i Norge. Dette betyr at forbundet skal organisere ordinær boksing og diplomboksing. Norges Bokseforbund kan ikke organisere proffboksing i Norge fordi dette er forbudt ved lov og kan straffes rettslig hvis det utføres. NBF er medlem av Det internasjonale bokseforbundet (AIBA). Forbundet holder til på Ullevaal Stadion, sammen med flere andre kampsporter. Hjemmeside: Norges Bokseforbund

Norges Fekteforbund

Fekting er en relativt liten sport i Norge, men større i mange europeiske land, og er utbredt i alle verdensdeler. Norges Fekteforbund (NF) bistår med rådgivning rettet mot klubber og initiativtagere til nye anlegg. Når en klubb planlegger en oppgradering av eksisterende baner eller vurderer å starte et utviklingsprosjekt, anbefales det at man tar kontakt med NF for å trekke veksler på den kompetansen og de erfaringene som administrasjonen og andre klubber har på områder som vurdering av ulike alternativer, prosjektering, finansiering, anbudskonkurranser og valg av entreprenører, mv. Hjemmeside: Norges Fekteforbund

Norges Judoforbund 

Norges Judoforbund (NJF) ble stiftet i 1967, og har siden den gang organisert idretten judo i Norge. NJF er tilsluttet European Judo Union (EJU) og International Judo Federation (IJF). Ca. 60 judoklubber er medlem av NJF, og disse organiserer rundt 4.500 aktive judoutøvere. Hjemmeside: Norges Judoforbund

Norges Kickboxing Forbund

Norges Kickboxing Forbund (NKBF) er den sammenslutning av alle lag som organiserer og driver kickboxingidretten i Norge. NKBF er medlem av NIF og World Association of Kickboxing Organizations (WAKO), og er til enhver tid underlagt gjeldende lover og bestemmelser for disse. NIFs lov gjelder for forbundet uavhengig av hva som måtte stå i forbundets egen lov.​ Hjemmeside: Norges Kickboxing Forbund

Kampidrettenes anleggsplan

Utdrag fra Kampidrettenes utviklingsplan anlegg 2019-2020:

Med utgangspunkt i forbundenes overordnede målsetning om at flest mulig kampidrettsklubber skal ha tilgang til anlegg som er tilpasset virksomheten har forbundene utarbeidet en tiltaksplan. Tiltaksplanen er oppdelt i tre hovedområder, administrativt samarbeid, informasjons- og opplæringstiltak samt påvirkningstiltak.

Målsetning: At kampidrettsforbundene har et målrettet og langsiktig samarbeid rundt anlegg.

Tiltaksbeskrivelse:

  • Kampidrettsforbundene skal fortsette et administrativt samarbeid på anleggsområdet
  • Kampidrettsforbundene skal i fellesskap finansiere en begrenset ressurs til å forestå felles koordinering mellom forbundene.
  • Jobbe for flere anlegg innen alle kampidrettene

Banemål og tekniske krav

Anlegg for kampidrett - Planlegging, bygging og drift

Banemål og areal (her vil du finne detaljer om de ulike kampidrettenes banemål og krav til areal)

I veilederen Idrettshaller - planlegging og bygging finnes informasjon om kampidrettsanlegg. Den som skal søke om spillemidler til mindre kampidrettsanlegg (rom), søker om spillemidler til aktivitetssal.

 

 

Annen informasjon

24 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt

20 millioner til viktig anleggssatsing

Som en del av anleggspolitisk program for 2018 har Kulturdepartementet satt av ekstraordinære midler til en særskilt tilskuddsordning beregnet for etablering av tilleggsarealer til idrettshaller....

Innholdstype: Veiledere

Anlegg for kampidrett - Planlegging, bygging og drift

Kulturdepartementet og kampidrettsforbundene (Norges Bokseforbund, Norges Bryteforbund, Norges Fekteforbund, Norges Judoforbund, Norges Kampsportforbund og Norges Kickboxingforbund) har i samarbeid...

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Temaside

Bordtennisanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene.

Innholdstype: Temaside

Danseanlegg

Du vil her finne nyttig informasjon om danseanlegg, så som linker til Norges Danseforbund, veiledere og banemål.

Innholdstype: Verktøy
Foto: Carl Celius

Danseanlegg - særidrettenes krav og ønskemål utover generelle krav til flerbrukshaller

Dette dokumentet presenterer spesielle krav og ønskemål for danseanlegg i en flerbrukshall. Dokumentet er skrevet av Norges Danseforbund.

Innholdstype: Forbildeanlegg
Fasade Eika Sportssenter. Foto: Dyrø og Moen AS

Eika Sportssenter - universitetsmiljøets samlingssted

En stadig økende studentmasse på NMBU la grunnlaget for en betydelig utvidelse av treningsfasilitetene til Studentsamskipnaden i Ås. Utbyggingen tok utgangspunkt i det eksisterende idrettsbygget, GG-...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Fjogstad-Hus Turnarena. Foto: Kristin Austigard

Fjogstad-Hus TurnArena

I Sola idrettspark har idrettslaget Sola Turn etablert en rendyrket turnhall. Takket være blant annet en ivrig hallkomité, en kommune som stilte med tomt, en svært samarbeidsvillig hovedentreprenør...

Innholdstype: Temaside

Fleraktivitetssal

Aktivitetssal, gymsal, treningsrom og tilleggsrom er alle navn på fleraktivitetssaler, som relativt enkelt kan tillrettelegges for forskjellige idretter og aktiviteter. Du vil her finne linker...

Innholdstype: Aktuelt
Foto: Gode idrettsanlegg

IAKS-studietur til Hamburg

I mai arrangerte International Association for Sports and Leisure Facilities (IAKS) studietur til Hamburg for å se innovative idretts- og aktivitetsarenaer. I 2018 fikk Hamburg, som en av de første...

Sider