Logo ECHA

Kreftfremkallende PAH ytterligere begrenset i gummigranulat

Nyhet fra ECHA

Fra 10. august 2022 senkes den nedre lovlige grensen for innhold av åtte ulike PAH (polysykliske aromatiske hydrokarboner) i gummigranulat som typisk benyttes i kunstgress og i fallunderlag på lekeplasser.

PAH i gummigranulat og støtdempingsunderlag

I kunstgressbaner finner man gummigranulat som løst plastholdig ifyllsmateriale og på lekeplasser finner man støtdempingsdekker under husker, sklier og lekeapparater for å dempe eventuelle fall. Begge er ofte laget av bildekk som er oppdelt i små biter. Disse små bitene kan inneholde potensielt farlige kjemikalier, deriblant PAH. Grensen for PAH senkes nå til 20 mg/kg. Restriksjonen påvirker ikke allerede eksisterende anlegg, men alt nytt ifyll må være av et materiale som har PAH lavere enn den nye grensen.

ECHA (European Chemicals Agency) melder at den nye grensen vil øke sikkerheten til de som benytter seg av disse anleggene. Les mer om arbeidet på Granules and mulches on sports pitches and playgrounds – ECHA (europa.eu).

Hva er PAH?

PAH er forkortelsen på polysykliske aromatiske hydrokarboner, og omfatter flere hundrevis av ulike forbindelser. Ofte er de omtalt som tjærestoffer. PAH-forbindelser som pustes inn kan forårsake utvikling av lungekreft, der PAH bundet til svevestøv har størst potensiale for å være kreftfremkallende. Du kan lese mer om PAH i Folkehelseinstituttet sin håndbok for uteluft – luftkvalitetskriterier.