Søk

Filtrer søket ditt

Viser 10 av 10 treff
Viser 10 av 10 treff
Nyhet

Resultater fra målinger av skadelige biprodukter fra klor i bade- og svømmeanlegg

SIAT sin masterstudent Therese Bergh Nitter presenterte 4. mai deler av sin masteroppgave på "7th International Conference 2017 on Swimming Pool and Spa Waters". Presentasjonen har tittelen…
Publisert: 08.05.17Sist endret: 28.10.20
Nyhet

Valg av klor og flyktige biprodukter i svømmeanlegg

I en masteroppgave skrevet for NTNU SIAT våren 2017 ble det avdekket at valg av type klor er med å påvirke luftkvaliteten. Dersom det er forurensninger av brom i saltet som brukes til å fremstille…
Publisert: 11.10.17Sist endret: 05.01.21
Nyhet

Utslipp av kjemiske stoffer fra ulike typer idrettsgulv

Emisjon (avgassing) fra idrettsgulv vil føre til at det dannes kjemikalier i luften, som i verste fall forårsaker helseskader. Ved NTNU har det blitt utført emisjonstester av to ulike parkettgulv som…
Publisert: 01.04.19Sist endret: 16.09.20
Nyhet

Utslipp av kjemiske stoffer fra idrettsgulv

Oppfølging av tidligere nyhet

NTNU SIAT har påbegynt testingen av utslipp av kjemiske stoffer fra et så kalt kunstdekke med underkonstruksjon, en vanlig type av idrettsgulv man benytter i idrettshaller. Så snart resultatene fra…
Publisert: 20.06.19Sist endret: 16.09.20
Nyhet

Hvordan oppnå et godt inneklima og samtidig redusere energibruk i svømmeanlegg?

I 2019 forsker Senter for idrettsanlegg og teknologi på sammenhengen mellom teknologi, inneklima og energibruk i svømmeanlegg. Dette gjøres ved å samle inn data fra både svømmeanlegg og utøvere. Ca.…
Publisert: 06.02.19Sist endret: 24.04.20
Nyhet

Invitasjon: IAKS svømmehallkonferanse

Bli med på konferanse i Asker 7.-8. september!

I september kan du lære mer om hvordan svømmehaller skal bli bærekraftige.
Publisert: 06.07.22Sist endret: 06.07.22
Nyhet

Kreftfremkallende PAH ytterligere begrenset i gummigranulat

Nyhet fra ECHA

Fra 10. august 2022 senkes den nedre lovlige grensen for innhold av åtte ulike PAH (polysykliske aromatiske hydrokarboner) i gummigranulat som typisk benyttes i kunstgress og i fallunderlag på…
Publisert: 18.08.22Sist endret: 19.08.22
Nyhet

Ni støydempende tiltak for idretts- og nærmiljøanlegg

Notat fra NTNU SIAT 2022

Støy er definert som uønsket lyd, og kan være både sjenerende og skadelig. I hvilken grad støy er skadelig er avhengig av både varigheten og hyppigheten av støyeksponeringen. Det er ikke alltid like…
Publisert: 16.12.22Sist endret: 16.12.22
Nyhet

Hvor høy er forekomsten av helseplager blant svømmere?

Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) har en pågående studie på inneklima i svømmehaller for å undersøke hvor høy forekomsten av helseplager er blant de som er mest eksponert i anleggene. For…
Publisert: 16.09.19Sist endret: 28.04.20
Nyhet

FHI undersøker helseeffektene av å spille på gummigranulat

Les om FHIs kunstgress-studie

Hva er egentlig helsekonsekvensen av å spille på kunstgress? Og hvilken betydning har fyllmaterialet? Det skal FHI undersøke i Kunstgress-studien.
Publisert: 25.09.23Sist endret: 25.09.23