Upphandlingsmyndighetens logo

Svenske kriterier for bærekraftig anskaffelse av svømmeanlegg

Skal du bygge svømmeanlegg? Ønsker du deg et anlegg som er energieffektivt, har god vannkvalitet og inneklima? Da kan du la deg inspirere av svenske Upphandlingsmyndighetens kriterier for anskaffelse av svømmeanlegg.

I Norge har DIFI og DIGDIR en oppgave i å tilrettelegge gode ordninger for offentlige innkjøp, bl.a. sammen med Leverandørutviklingsprogrammet. I Sverige har Upphandlingsmyndigheten samme rolle, og i denne lenken finner du mye god inspirasjon for planlegging og innkjøp av bade- og svømmeanlegg:

Nya kriterier för hållbar upphandling av simhallar - upphandlingsmyndigheten.se (publisert 14.05.2020)

Produktgrupp: Bad- och simanläggningar - upphandlingsmyndigheten.se