Søk

Filtrer søket ditt

Viser 10 av 20 treff
Viser 10 av 20 treff
Publikasjon

Kan CO2-sensorer i ventilasjonsanlegget brukes for å forhindre dårlig luft i svømmehallen?

Vitenskapelig artikkel fra NTNU SIAT 2020

Når klor i svømmebassenget reagerer med organisk og uorganisk materiale fra de badende, dannes desinfiseringsbiprodukter (DBPer) som forurenser luften. Disse kan være skadelige for de badende og…
Publisert: 30.04.20Sist endret: 18.02.23
Publikasjon

Luftkvalitet i ishaller

Prosjektoppgave fra NTNU 2018

I denne prosjektoppgaven ble luftkvalitet i ishaller studert og det ble også gjennomført feltprøver i en ishall. Oppgaven konkluderer med at det kan være aktuelt med strengere krav til luftkvalitet i…
Publisert: 01.02.19Sist endret: 18.02.23
Publikasjon

Desinfeksjonsbiprodukter i innendørs svømmeanlegg

Ph.D.-avhandling fra 2020

Doktorgradsavhandlingen "Strategier for vurdering av eksponering for og styring av luftkonsentrasjoner av desinfeksjonsbiprodukter i innendørs svømmeanlegg" viser at det bør stilles…
Publisert: 10.11.20Sist endret: 18.02.23
Publikasjon

Desinfisering av klatrevegg

Bacheloroppgave fra NTNU 2022

I denne bacheloroppgava fra 2022 med tittel "Mikrobiell vekst og desinfisering i klatresenter" ser studentene på bakterievekst på klatretak. Det undersøkes også på hvilke…
Publisert: 25.04.23Sist endret: 27.04.23
Publikasjon

Eksponeringsveier og formler for eksponeringsvurdering i svømmeanlegg

Notat fra NTNU SIAT 2018

Økt bekymring rundt eksponering i svømmehall har de senere årene økt sammen med at stadig nye desinfiseringsbiprodukter identifiseres. Til tross for at mange stoffer isolert sett er helseskadelige,…
Publisert: 10.12.18Sist endret: 18.02.23
Publikasjon

Kjemiske forurensinger i innendørs svømmeanlegg og deres egenskaper

Rapport fra NTNU SIAT 2018

Denne rapporten skriver om kjemiske forurensninger som dannes i svømmeanlegg, da avfall fra den badende (f.eks. hår, urin og sminke) reagerer med klor.
Publisert: 07.12.18Sist endret: 18.02.23
Publikasjon

Sammenhengen mellom svømmeres helse og anleggets drift og inneklima

Vitenskapelig artikkel fra NTNU SIAT 2020

At det er en sammenheng mellom pusteproblemer hos svømmere og dårlig luft i svømmehallen pga desinfiseringsbiproduktet trikloramin er kjent fra før. Derimot har man tidligere ikke studert hvordan…
Publisert: 16.04.20Sist endret: 18.02.23
Publikasjon

Luftforurensning fra innendørs kunstgressbane med olivenstein og sand som granulat

Masteroppgave fra NTNU (2022)

Flatåshallen bruker en kombinasjon av olivenstein og sand som erstatning for gummigranulat. Hvordan påvirker dette inneklimaet i hallen? Oppgaven konkluderer med at kapasiteten på…
Publisert: 22.05.23Sist endret: 22.05.23
Publikasjon

Ventilasjon og luftkvalitet i svømmeanlegg

Litteraturstudie fra 2018

Luften i svømmehallen er fuktig, varm og inneholder flere flyktige desinfiseringsbiprodukter (DBPer). Dette kan gi byggetekniske utfordringer ettersom det øker faren for fukt, råte og korrosjon.…
Publisert: 19.09.18Sist endret: 18.02.23
Publikasjon

Analyse av inneklima i en svømmehall

Masteroppgave fra 2018

I denne masteroppgaven undersøkes inneklima i en nybygget svømmehall, der man implementert et innovativt og avansert ventilasjonssystem, basert på omvendt fortrengningsventilasjon.
Publisert: 29.11.18Sist endret: 19.02.23