Logo NTNU

Luftkvalitet i en svømmehall

Masteroppgave fra NTNU 2019

Våren 2019 leverte Morten Sæther Grande masteroppgaven med tittelen «Air quality in an indoor swimming pool facility». Her målte han konsentrasjonen av THM og CO2 på syv forskjellige dager fordelt over fire uker, først to uker uten kullfilter, deretter to uker med kullfilter.

Problemstilling

Kan vi bruke kullfilter for å redusere konsentrasjonen av klorete gasser i luften i innendørs svømmeanlegg? For å ta prøver av trihalometaner (THM) i luften trenger vi en adsorbent. Ofte brukes en type kull til dette formålet ettersom kull har stor overflate og god absorpsjonsevne.

Klorert gass føres tilbake inn i svømmehallen

I dag resirkuleres store mengder luft i svømmehallen, og typisk mellom 40 – 70 % av den luften som tas ut, føres tilbake til hallen etter at den er renset gjennom filter. Det brukes i dag ikke kullfilter i svømmeanlegg, og problemet med de tradisjonelle filtrene er at de ikke adsorberer gasser, men fjerner kun partikler fra omluften. Dermed resirkuleres også de klorerte gassene tilbake til svømmehallen. Problemet med kullfilter er imidlertid at det blir nokså fort mettet, særlig ved høye temperaturer og ved høy luftfuktighet som i svømmehaller.

Sammendrag

Våren 2019 leverte Morten Sæther Grande masteroppgaven med tittelen Air quality in an indoor swimming pool facility. Her målte han konsentrasjonen av THM og CO2 på syv forskjellige dager fordelt over fire uker; først to uker uten kullfilter, deretter to uker med kullfilter. 

Hypotese og metode

Før studiestart var hypotesen at hvis vi renser luften i svømmehallen med bruk av kullfilter, så vil også konsentrasjonen av THM reduseres, iallfall i starten, før filteret er mettet. For å teste ut denne hypotesen ble det tatt prøver av THM og CO2, tirsdager og torsdager over fire uker. De to siste ukene av forsøket ble det plassert en luftrenser med kullfilter i rommet. Luftrenseren ble plassert ved siden av målestativet.

Resultater

Resultatene viser at konsentrasjonene av THM og CO2 i luften, samt pH, bundet klor og fritt klor i vannet varierer lite over de forskjellige prøvetakningsdagene, noe som indikerer at det er god kontroll over luft- og vannkvalitet i det aktuelle anlegget. Det ble også funnet å være en korrelasjon mellom CO2 og THM noe som tyder på at CO2 kanskje kan brukes som markør for konsentrasjonen av THM. Det ble imidlertid ikke påvist noen effekt av luftrenseren.

Mulige tiltak

Et mulig tiltak for å bedre kontrollere luftkvaliteten i anlegg hvor variasjonene er større er å bruke COMas sensor i ventilasjonsanlegget og dermed kontrollere frisklufttilførselen også etter denne verdien, i tillegg til lufttemperatur og relativ luftfuktighet som brukes som reguleringsparametere i dag.

Lese oppgaven?

Du finner masteroppgaven i sin helhet på NTNU Open: Air quality in an indoor swimming pool facility.