Logo NTNU

Analyse av inneklima i en svømmehall

Masteroppgave fra 2018

I denne masteroppgaven undersøkes inneklima i en nybygget svømmehall, der man implementert et innovativt og avansert ventilasjonssystem, basert på omvendt fortrengningsventilasjon.

Sammendrag

Bakgrunn

Innendørs svømmehaller er populære fritids- og idrettsanlegg over hele verden. Sammenlignet med vanlige bygninger har svømmebasseng flere utfordringer knyttet til ventilasjon, oppvarming og avfukting. For å opprettholde termisk komfort må lufttemperaturen være høy. I tillegg er inneklimaet påvirket av vannbehandlingssystemet. For å holde energiforbruket på et akseptabelt nivå er resirkulering av luft nødvendig i innendørs svømmehaller.

Jøa svømmehall/Fyret flerbrukshus i Fosnes kommune ble åpnet i januar 2017, og er en del av en sportshall med flere formål og fungerer som et terapi- og opplæringsbasseng for innbyggerne på Jøa. Ventilasjonssystemet er innovativt og avansert, og er basert på omvendt fortrengningsventilasjon. Systemet har et fornybart energiforsyningssystem, i tillegg til en nyskapende luftstrømfordeling.

Målsetting

Målet med oppgaven var å analysere ytelsen til ventilasjonsanlegget i svømmehallen i forhold til forventet ytelse. Analysen ble gjennomført med fokus på inneklima og termisk komfort.

Feltarbeid

Feltarbeid ble utført i svømmehallen på Jøa. Sporgassforsøk for å beregne ventilasjonseffektiviten, i tillegg til temperatur- og hastighetsmålinger ble gjennomført. Tre ulike forsøk ble gjennomført, med ulik drift av ventilasjonssystemet. Det første forsøket ble utført ved å tilføre minimum et luftskifte per time med friskluft. Det andre forsøket ble utført med normal drift av anlegget. Det tredje forsøket ble gjennomført med minimum et luftskifte per time med friskluft og redusert høyde på avtrekksristen. Høyden på avtrekksristen ble redusert på bakgrunn av en mistanke om kortslutning av luft. Et røykforsøk ble også utført for å få en forståelse av luftfordelingen i rommet. I tillegg til forsøkene ble en spørreundersøkelse utstedt til brukerne og de som arbeider i svømmehallen.

Resultater

I løpet av feltarbeidet på Jøa ble det oppdaget at den tilførte friskluftsmengden er kontrollert av fuktighetsnivået målt i avtrekket, og at luftmengden derfor ikke er konstant. En ikke-konstant luftstrøm og resirkulering av luften, førte til at resultatene fra sporgassforsøkene ikke er pålitelige. Derimot, kunne den logaritmiske presentasjonen av sporgasskonsentrasjonen benyttes for å få en forståelse av ventilasjonseffektiviteten. Resultatene viste trender til omrøringsventilasjon i alle forsøkene. Det første forsøket viste tendenser til kortslutning av luft, men det tredje forsøket viste ingen tendenser til kortslustning av luft. For røykforsøket så det også ut som det var fullstendig omrøring i rommet. Spørreundersøkelsen viste at mesteparten av brukerne av svømmehallen var tilfreds med inneklimaet, men at de opplever inneklimaet ulikt.

Konklusjon

Det nåværende ventilasjonssystemet avviker mye fra hvordan det er designet. Tilluftsventilene under vinduene skulle i utgangspunktet kun benyttes ved behov, men er per nå i kontinuerlig drift. Systemet er basert på omvendt fortrengningsventilasjon, men fra de utførte målingene ser det ut som at det er omrøring. Dette betyr derimot ikke at ventilasjonssystemet er dårlig. Brukerne av svømmehallen virker å være fornøyd med inneklimaet, men på grunn av svært få besvarelser, er det ikke mulig å trekke noen konklusjoner om inneklimaet basert på undersøkelsen.

Les hele masteroppgaven

Du finner hele masteroppgaven på NTNU Open:

Analysis of the indoor climate at Jøa swimming hall - NTNU Open