Anleggshåndbok for svømmeanlegg

Anleggshåndboken er utarbeidet av Norges Svømmeforbund. Håndboken skal fungere som en veileder for svømmeklubber / svømmegrupper i fleridrettslag, som har behov for økt tilgang til svømmeanlegg, eller trenger å styrke rammevilkårene for svømming som idretts- og mosjonsaktivitet i sitt lokalmiljø.

Utdrag fra innledningen

Det er en stor utfordring for klubbene og for norsk svømming å oppnå en anleggsdekning som svarer til den etterspørselen som finnes i klubbenes nedslagsfelt.

Anleggskapasiteten er også en begrensning når det gjelder å øke det fysiske aktivitetsnivået i befolkningen generelt. For få anlegg i forhold til hva man ønsker av aktivitet er gjengs for mange idretter i Norge.

Svømmeklubbene har i tillegg en særegen utfordring når det gjelder tilgang til anlegg, nemlig at svømmeidretten er en relativt liten bruker i kommunale svømmeanlegg: skolene, publikum og andre organiserte grupper også skal ha plass. Antallet og størrelsen på andre, konkurrerende grupper gjør at det kan være vanskelig å få tilstrekkelig bassengtid.

Denne håndboken gir nyttige tips og råd til hvordan utfordringene kan møtes. Håndboken tar spesielt for seg de viktigste samarbeidspartnerne og de aktuelle prosessene som kan igangsettes.