"Badeteknisk 2019" var en suksess

Rekorddeltakelse på "Badeteknisk 2019"

I forrige uke ble "Badeteknisk 2019" på Hamar gjennomført. Her møttes bransjens leverandører, organisasjoner og brukere samt beslutningstagere og driftspersonell, for å diskutere nåtidens og fremtidens behov og løsninger til bade- og svømmeanlegg. Blant foredragsholdere var Senter for idrettsanlegg og teknologi representert ved Bjørn Aas, og vi i godeidrettsanlegg.no sto på stand i messehallen.

Artikkelen er mer enn 3 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Badeteknisk - en messe for bade- og svømmeanlegg

Badeteknisk Forum er teknisk arrangør av messen i samarbeid med BAD, PARK og IDRETT. Konferansen og utstillingen har til hensikt å gi alle som er berørt av og har interesse for bade- og svømmeanlegg, et spennende, innovativt og godt tilbud til å kunne følge med i bransjens rivende utvikling og etablere et solid faglig nettverk.

I år var det rekorddeltakelse, både når det gjaldt antall konferansedeltakere og antall firmaer i utstillingen i messehallen som arrangeres parallelt med konferansen. I forkant av konferansen ble det også arrangert studietur til nærliggende bade- og svømmeanlegg.

Mange tok turen innom SIAT og godeidrettsanlegg.no sin stand under "Badeteknisk 2019"
Vi i godeidrettsanlegg.no takker for alle besøk på standen vår og hyggelige samtaler med engasjerte gamle og nye brukere av nettsiden!

Foredragene fra konferansen finner du på sidene til BAD, PARK OG IDRETT.

Ikke alle er på plass enda, og enkelte innlegg kan ikke legges ut pga. copyright.

SIAT og GIA på stand

På SIAT og godeidrettsanlegg.no sin stand, kunne man se en presentasjon fra noe av virksomheten til SIAT og informasjon om aktuelle studentoppgaver innen bad- og svømmeanlegg. Noen av studentoppgavene er fullførte, mens andre er pågående oppgaver. Bruk de forskjellige kontaktepostene lengst ned på foilene for å få mer informasjon.

Vi hadde også med noen eksemplarer av Prosjektmodellen, Brukerinvolvering og Energiledelse i idrettsanlegg, som du finner ved å klikke på de forskjellige linkene.  

Om BAD, PARK og IDRETT

BAD, PARK og IDRETT er en landsomfattende, åpen medlemsorganisasjon som arbeider for en fremtidsrettet utvikling innen fagområdene park, idrett, friluftsliv og bad. De arbeider med formidling av informasjon, faglig utvikling og kompetanseheving for personer som er tilknyttet fagområdene, og har erfaring med kursing i vedlikehold, drift, administrasjon og nytenkning innen bad-, park- og idrettsanleggssektoren.

Les mer om BAD, PARK og IDRETT på deres nettsider.