Logo NTNU

Nyskapende konsept for bad

Masteroppgave fra NTNU 2022

Manglende badetilbud i Trondheim var inspirasjonen Justyna trengte til sin masteroppgave i arkitektur. Nå har hun utformet et helt nytt bassengkonsept med basseng under åpen himmel.

Etter fem år som arkitektstudent i Trondheim var Justyna Ubostad godt kjent med byens knappe badetilbud, og brukte dette som grunnlag for masteroppgaven som ble levert våren 2022. Oppgaven tar utgangspunkt i kommunens ønske om å etablere et bydelsbasseng i Østbyen, i områder rundt Moholt, Tyholt, Dragvoll eller Rotvoll. 

Valg av tomt

I prosessen rundt tomtevalg ble alle kommunens forslag vurdert, der valget falt på Tyholt. Her finnes et større gresskledd område som i dag ikke brukes til annet enn sporadisk aktivitet, samt at området i dag har lite offentlige tilbud. 

Det er også gode forbindelser med kollektivtransport og kort vei til parkering, samt et område med tett bebyggelse og mange potensielle brukere. Tomten er stor med liten høydeforskjell, hvilket passer konseptet godt.  

Skisse av foreslått plassering, der bassenget ligger sentralt plassert som en del av grøntområdene på Tyholt
HARMONI: Ved å etablere badet som et kompleks av flere mindre bygninger, samt basseng uten tak, håper arkitekten at det skal harmonere godt med omgivelsene. Aksonometri laget av Justyna Obostad.

 

Konseptet

 

Selve badet er delt inn i to paviljonger som rammer inn bassengflatene i midten. Den lengste paviljongen inneholder garderobene, et bredt saunatilbud og ansattdel, mens den mindre paviljongen har en kaféfunksjon som serverer badegjestene og forbipasserende.

 

De store badeflatene er plassert ute for å styrke kontakten med parken, samt gi muligheten til å bade under åpen himmel. Badeflatene består av et varmtvannsbasseng og et 50-meter langt trimbasseng som kan deles opp etter behov. De resterende arealene av grøntområdet brukes til dyrking. Dette har fellestrekk med historien til området, som en gang var del av et større gårdsbruk.

Plantegning av første etasje hvor hovedbassenget og terapibassenget er plassert i midten, med innendørsfasiliteter i overbygg på hver sin side.
EN ETASJE: Arkitekten ønsker å etablere alt på ett plan, med garderober og andre fasiliteter på hver sin side av bassengene. Skisse laget av Justyna Obostad.
Modellfoto av konseptet. Midt i bildet finnes bassengene, ved siden av bygningene som rommer garderobene.
UNDER HIMMELEN: Arkitekten ønsker at det nye bydelsbassenget skal ligge åpent og i harmoni med omgivelsene rundt. Bilde av modell laget av Justyna Obostad.

Årstidsbasert

 

Badeanlegget er årstidsbasert. Det vil si at visse deler av badet er tilgjengelige året rundt, mens andre overvintres. Dette avgjør filtreringssystemet i prosjektet som benytter en naturlig og miljøvennlig filtreringsmetode. Vannet går gjennom en rekke prosesser med grusfilter og regenereringsdammer som renser vannet slik at det kan gjenbrukes i bassengene. Velværedelen som inneholder saunatilbudet og karbadene er tilgjengelig hele året i likhet med kaféen, samt velværebassenget ute.

 

Smale paviljonger 

 

Paviljongene er smale i formen for å kunne organisere programmet i lengden, samtidig som bygningene danner en naturlig avgrensning til bassengene og lar gjestene være skjermet fra trafikken. Byggene er satt sammen av en bærende trekonstruksjon, som er synlig i himlingen av begge paviljongene. Fasadene har derimot blitt kledd i tegl for å skille seg fra boligbebyggelsen i området som hovedsakelig er fullført med trekledning. 

 

Nordisk interiør

 

Bjelkene i taket er eksponert i interiøret, ettersom bruk av treverk i fuktige miljøer fungerer veldig fint sammen. Dette er det også tradisjoner for i Norden, spesielt i badstuer. Der vannet treffer flater direkte slik som i dusjrommet eller karbadene, dekkes veggene med flis som komplementerer det lyse treverket. Gulvet er laget av steinfliser mens detaljene er fullført i messing. For å skille sirkulasjonssonen fra brukssonene har tregulvet blitt løftet opp fra gulvoverflaten.

Rendering av garderoben, der arkitekten ønsker å benytte en blanding av teglstein og trepanel
KOMPAKT: Garderobeanlegget foreslås å utformes kompakt, med naturlige materialer. Rendering av Justyna Obostad

Les prosjektheftet 

 

Fullstendig prosjekthefte for konseptet kan tilsendes ved etterspørsel.