Logo SIAT

Presentasjoner fra "Eksperter i Team" 2020

NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi inviterer årlig til sin presentasjonsdag for Eksperter i Team, men i år måtte dette avlyses. Studentgruppene har likevel laget korte presentasjoner av sine oppgaver, og disse kan du nå se på her!

Artikkelen er mer enn 3 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Innovative idrettsanlegg

I landsbyen Innovative idrettsanlegg har seks studentgrupper arbeidet med hver sin problemstilling med mange ulike temaer. Presentasjonene fra disse gruppene finner du i "Last ned"-boksen.

Skillegjerde mellom fotball- og friidrettsbane

Gruppens problemstilling var "Hvordan utforme skillegjerde mellom fotball- og friidrettsbaner?" og oppgaven var et samarbeid med Norges Friidrettsforbund.

Innovative og kreative idrettsanlegg for egenorganisert aktivitet i Norge

Gruppens problemstilling var "Hvorfor satser få kommuner på nyskapende aktivitetsarenaer, og i stedet mer på tradisjonelle idrettsanlegg?". Oppgaven var et samarbeid med Tverga.

Paraidrettsenter i Trondheim

Gruppens målsetting med oppgaven var å "utvikle et konsept for en attraktiv paraidrettssenter med optimal brukertilpasning". Oppgaven var et samarbeid med Trøndelag idrettskrets. (I presentasjonen ble det av mistak skrevet Norges Idrettsforbund, og ikke Trøndelag idrettskrets. Dette har NTNU SIAT rettet opp i.)

Snølagring i Granåsen

Gruppens problemstilling var "Hvordan kan snølagring i Granåsen forsvares miljø- og kostnadsmessig?". Oppgaven var et samarbeid med prosjektet SNÖRIK.

Klimapositiv ishall

Gruppens problemstilling var "Kan ny teknologi gi positive energi- og driftsregnskap for ishaller?". Oppgaven brukte et planlagt prosjekt i Sandnes kommune som case.

CO2-avtrykket til dagens gjennomsnittlige fotballbane

Gruppens problemstilling var å "Kartlegge CO2-avtrykk til dagens gjennomsnittlige kunstgressbaner som benytter SBR-granulat sammenlignet med granulatfrie baner, og videreutvikle et konsept for bærekraftige fotballbaner (“drømmebanen”) basert på initiativet KG2021 og livsløpsanalyse." Oppgaven var et samarbeid med prosjektet KG2021.

Idrettsteknologi

Er du interessert i presentasjonene fra landsbyen Idrettsteknologi? Send en e-post til kontakt@siat.ntnu.no!

Om Eksperter i Team

Eksperter i Team er et mastergradsemne der studentene utvikler sin tverrfaglige samarbeidskompetanse. Emnet er obligatorisk for alle studenter på master- og profesjonsnivå ved NTNU. Les mer om EiT her.