Logo SIAT

Presentasjoner fra "Eksperter i Team" 2020

NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi inviterer årlig til sin presentasjonsdag for Eksperter i Team, men i år måtte dette avlyses. Studentgruppene har likevel laget korte presentasjoner av sine oppgaver, og disse kan du nå se på her!

Innovative idrettsanlegg

I landsbyen Innovative idrettsanlegg har seks studentgrupper arbeidet med hver sin problemstilling med mange ulike temaer. Presentasjonene fra disse gruppene finner du i "Last ned"-boksen.

Skillegjerde mellom fotball- og friidrettsbane

Gruppens problemstilling var "Hvordan utforme skillegjerde mellom fotball- og friidrettsbaner?" og oppgaven var et samarbeid med Norges Friidrettsforbund.

Innovative og kreative idrettsanlegg for egenorganisert aktivitet i Norge

Gruppens problemstilling var "Hvorfor satser få kommuner på nyskapende aktivitetsarenaer, og i stedet mer på tradisjonelle idrettsanlegg?". Oppgaven var et samarbeid med Tverga.

Paraidrettsenter i Trondheim

Gruppens målsetting med oppgaven var å "utvikle et konsept for en attraktiv paraidrettssenter med optimal brukertilpasning". Oppgaven var et samarbeid med Trøndelag idrettskrets.

Snølagring i Granåsen

Gruppens problemstilling var "Hvordan kan snølagring i Granåsen forsvares miljø- og kostnadsmessig?". Oppgaven var et samarbeid med prosjektet SNÖRIK.

Klimapositiv ishall

Gruppens problemstilling var "Kan ny teknologi gi positive energi- og driftsregnskap for ishaller?". Oppgaven brukte et planlagt prosjekt i Sandnes kommune som case.

CO2-avtrykket til dagens gjennomsnittlige fotballbane

Gruppens problemstilling var å "Kartlegge CO2-avtrykk til dagens gjennomsnittlige kunstgressbaner som benytter SBR-granulat sammenlignet med granulatfrie baner, og videreutvikle et konsept for bærekraftige fotballbaner (“drømmebanen”) basert på initiativet KG2021 og livsløpsanalyse." Oppgaven var et samarbeid med prosjektet KG2021

Idrettsteknologi

Er du interessert i presentasjonene fra landsbyen Idrettsteknologi? Send en e-post til kontakt@siat.ntnu.no!

Om Eksperter i Team

Eksperter i Team er et mastergradsemne der studentene utvikler sin tverrfaglige samarbeidskompetanse. Emnet er obligatorisk for alle studenter på master- og profesjonsnivå ved NTNU. Les mer om EiT her.