KG2021 logo

Kraftmåling på kunstgressmaterialer

Aktuelt fra prosjektet KG2021

Gjennom prosjektet KG2021 – et prosjekt om framtidens kunstgressflater, skal det sommeren 2020 gjennomføres forsøk med kraftmålinger i ulike kunstgressmaterialer.

Systemanalyse

Kunstgresset som totalsystem kan enkelt sies å bestå av fire komponenter: Dempematte (PAD), kunstgressmatte, sand og eventuelt ifyll. I sommer skal støtdempingsegenskapene undersøkes, og settes i sammenheng med de ulike komponentene til kunstgressbanen. Det er også ønskelig å undersøke hvordan egenskapene til komponentene påvirkes av temperatur.

Gjennomføring av dropptest

Dropptesten gjennomføres for å undersøke hvor mye støtdemping og absorbert kraft man får med ulike sammensetninger av kunstgressfiber, PADs og ifyll. Først settes opp de ulike kombinasjonene til testprøven, enten med eller uten PAD og ifyll. Testmaskinen klargjøres deretter ved å legge på lodd slik at massen som skal treffe prøvestykket har en vekt som er innenfor FIFA-standarden (Test Method 04A) med 20 000 ± 100g. Høyde på massen stilles inn til 55 ± 0,25mm. Massens akselerasjon og kraft registreres fra øyeblikket halvkula blir frigjort til den når prøvestykket. Støtdempingen beregnes videre ved å sammenligne maksimal kraft på test mot referansekraft. Video under viser testmaskinen "Drop Weight Impact Tester" fra Instron som benyttes til forsøket. 

Videofil
"Drop Weight Impact Tester" fra Instron som benyttes til forsøket. Halvkulen droppes på kunstgress, sand og underliggende PAD.

Lik FIFAs testmetode for støtdemping

Dropptesten gjennomføres så likt som mulig støtdempingstesten som utføres ved FIFA-sertifisering (FIFA Test Method 04A), hvor et lodd faller vertikalt fra en gitt høyde, og bremses av en fjær, og kraftreduksjonen måles i prosent [%]. 

Illustrasjon dropptest FIFA
Støtdempingstesten som utføres ved FIFA-sertifisering (FIFA,2017).

Vil du lese mer?

Rapporten fra prosjektet er nå (19. august 2020) publisert på godeidrettsanlegg.no:

Støtdemping i kunstgressbaner