Tvergas logo

Første møte i nasjonalt nettverksforum for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet

Tverga (Ressurssenteret for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet) har opprettet et nasjonalt nettverksforum for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, og onsdag 27. november ble et første møte arrangert i Oslo, med representanter fra hele Norge.

Om nettverket og dagen

Det landsdekkende nettverket har som mål å inspirere og motivere kommuner og andre til å utvikle flere inkluderende møteplasser og et mer mangfoldig aktivitetstilbud.

Er du nysgjerrig på hva som ble presentert på møtet? Da kan du lese om dagen og laste ned presentasjonene som ble fremført her:

Første møte i nasjonalt nettverksforum (publisert 29.11.2019. Noter at nettsiden kan være vanskelig å få åpnet med Internet Explorer).

Ønsker du å delta i nettverksforumet – enten i forumet for kommuner eller forumet for aktive ildsjeler/utøvere, ta kontakt med vegard@tverga.no.

Om Tverga

Tverga er ressurssenteret for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet i Norge. Tverga ble etablert i 2018 av Landsforeningen Ungdom og Fritid og Oslo Skateboardforening på oppdrag fra Kulturdepartementet.

I stedet for å organisere alle de selvdrevne miljøene, skal Tverga gjøre dem i stand til å sette egne initiativ i system, innenfor rammene av offentlig forvaltning. De skal hjelpe kommunene i Norge til å bli eksperter på å tilrettelegge for egenorganisert idrett, så barn og unge opplever at det blir mer moro der de er!

Visjonen til Tverga er at alle skal kunne drive med en aktivitet de liker, og ta del i et inspirerende fellesskap.

Les mer om Tverga på tverga.no