Skisse av aktivitetsstruktur, med trær i bakgrunnen.

Hva er egentlig en "Nyskapende aktivitetsarena"?

Våren 2017 lanserte Kulturdepartementet en ny tilskuddsordning for "Nyskapende aktivitetsarenaer". Nå har de tre første prosjektene blitt tildelt midler, og kanskje bidrar disse til en enklere forståelse av hvilken type prosjekter som kan motta tilskudd.

Videre følger de tre prosjektene: 

Aktivitetspark i Kongsvinger

Aktivitetsparken i Kongsvinger skal liggje sentralt i byen og innehalde ulike installasjonar og apparat for eigenorganisert aktivitet, til dømes klatreinnretningar, trampolinebaner, balanseapparat. Parken mottar 3 844 000 kroner i tilskot frå den nye ordninga. 

Aktivitetspark i Nedre Eiker

Aktivitetsparken i Nedre Eiker skal liggje ved tusenårsstaden i Krokstadelva, og vil mellom anna ha skate/BMX/sparkesykkel-område, klatreområde, treningsapparat for eldre og petanque. Parken mottar 4 000 000 kroner i tilskot frå den nye ordninga. 

Aktivitetspark på Byåsen, Trondheim

Trondheim kommune ønskjer å utvikle eit friområde på Byåsen til aktivitetsanlegg. Anlegget skal innehalde sykkelløype, ballbane som blir islagt om vinteren, skatepark og frisbeegolf. I tillegg er det planar om turstiar, skotthyllbane og sosiale møteplassar. Området skal bli lyssett slik at det kan bli brukt heile året. Parken mottar 4 000 000 kroner i tilskot frå den nye ordninga.

Mer informasjon

Det er kommunene som må eie og drive anleggene, og det er også de som søker.
De tre prosjektbeskrivelsene er hentet fra nyhetssaken på nettsiden til regjeringen.no, hvor du kan lese mer. 

Les også tidligere nyhetssak på godeidrettsanlegg.no - Inspirasjon til nyskapende aktivitetsarenaer.

Oppdatering 2020

Vi publiserer fortløpende (nesten alle) anlegg som har mottatt tilskudd fra ordningen her på godeidrettsanlegg.no. De fleste av forbildeanleggene som er tagget som aktivitetspark har mottatt tilskudd fra Kulturdepartementets ordning for nyskapende aktivitetsarenaer, men er du i tvil kan du sende oss en e-post, så hjelper vi deg.