Logo Kulturdepartementet

36,8 millioner kroner til nyskapende aktivitetsarenaer i 2019

Pressemelding fra Kulturdepartementet 11.12.2019

Kulturdepartementet har behandlet søknadene for tilskudd til nyskapende aktivitetsarenaer for 2019. Dette er en tilskuddsordning for å stimulere kommuner til nytenking og kreativitet når det gjelder utforming av anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet. Formålet er å bidra til at en enda større del av befolkningen blir fysisk aktive.

Artikkelen er mer enn 3 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

11 av 14 søknader oppfyller kriteriene for ordningen og gis tilskudd i samsvar med søknadsbeløpet. Dette gir et samlet tilskuddsbeløp på 36,8 millioner kroner.

Regjeringens hovedmål med idrettspolitikken er å bidra til at alle som vil kan drive idrett eller være fysisk aktiv på andre måter. Det viktigste virkemiddelet for å oppnå dette er gjennom tilskudd til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Departementet gir i dag betydelige tilskudd fra spillemidlene til bygging av anlegg, både for den organiserte idretten og for egenorganisert fysisk aktivitet, men ikke alle finner anlegg som passer for sin aktivitet.

– For å kunne favne enda bredere, og motivere enda flere til å være fysisk aktive, ønsker vi å stimulere til nytenking og kreativitet når det gjelder utforming av anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

Søkerne som har fått innvilget sine søknader i år har på ulike måter bidratt med nye ideer for anleggsutforming, som også kan være til inspirasjon for andre kommuner og anleggsutbyggere. Støtten i år går til både små og store kommuner over hele landet.

Innvilgede søknader i 2019

Søkerkommune

Beløp (kroner)

Brønnøy kommune

2 050 000

Gol kommune

4 000 000

Karmøy kommune

4 000 000

Klepp kommune

4 000 000

Krødsherad kommune

2 500 000

Os kommune (Hordaland)

4 000 000

Oslo kommune (Østensjø bydel)

3 700 000

Skaun kommune

2 200 000

Tromsø kommune

2 350 000

Vindafjord kommune

4 000 000

Ørsta kommune

4 000 000

Totalt

36 800 000