Tvergas logo

Tverga har lansert nettside

Vi i Gode idrettsanlegg ønsker å gratulere Tverga, ressurssenteret for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet i Norge, med lansering av egen nettside.

Senteret ble etablert i 2018 av Landsforeningen Ungdom og Fritid og Oslo Skateboardforening på oppdrag fra Kulturdepartementet. Tverga skal blant annet hjelpe norske kommuner til å bli eksperter på å tilrettelegge for egenorganisert idrett, så barn og unge opplever at det blir mer moro der de er!

Besøk nettsiden deres her: www.tverga.no