Illustrasjon av Blåbærhaugen sykkelpark

Aktuelt fra Blåbærhaugen sykkelpark i Harstad

I Blåbærhaugen Sykkelpark skal det legges til rette for at små og store i alle aldre og på alle nivå, ut i fra sine forutsetninger, kan drive med sykkel og oppleve idrettsglede, utvikling og mestring. Prosjekteier er Harstad Cykleklubb og blant samarbeidspartnerne er Harstad kommune. Prosjektet har mottatt bidrag fra Troms idrettskrets sitt anleggsfond, der et av kriteriene er at man bruker den første delen av "Prosjektmodellen" - som er utviklet av og for Gode idrettsanlegg.

Artikkelen er mer enn 3 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Harstad Cykleklubb har i samarbeid med Harstad kommune fått omregulert et meget attraktivt område i Blåbærhaugen/Harstad fra LNF (landbruks-, natur- og friluftsområder) til Idrettsanlegg for å utvikle en moderne sykkelpark – Blåbærhaugen Sykkelpark.

Parken vil tilrettelegge for sykling og fysisk aktivitet i trygge omgivelser for alle alders- og ferdighetsnivåer.

Sykkelparken er delt inn i tre delprosjekter:

 1. Barne- og rekrutteringspark (planlagt ferdig sommeren 2019)
 2. Idrettsanleggene (planlagt ferdig sommeren 2020)
 3. Idretts- og servicehuset (dato for ferdigstillelse er ikke satt)

I tillegg planlegges det for en egen trafikkgård, som vil simulere et ekte trafikklandskap i halv størrelse, for bruk i trafikkopplæring og undervisning. Dette prosjektet er i regi Harstad kommune.

Barne- og rekrutteringsparken

Barne- og rekrutteringsparken vil være klassifisert som et nærmiljøanlegg, og vil bestå av:

 • Knøttetrack/sykkelbane for barn fra 2 år, med løpesykkel
 • Pumptrack/sykkelbane for barn fra ca. 6 år
 • Sykkelløyper på ca. 700 meter med forskjellige mestrings- og balanseøvelser i løypa

Disse delanleggene vil sammen koste ca. 1 million.

Idrettsanleggene

I idrettsanleggsdelen av parken vil det bli tre anlegg:

 • Rundbaneløype for terrengsykling XC med høy standard
 • Sykkelkrossløype CX, blant annet med sandgrop
 • Arena for landeveissykling (asfaltert for start og målgang)

Det vil også bli bygget lysanlegg på arenaen. Disse delanleggene vil sammen koste ca. 5,5 millioner.

Idretts- og servicehuset

Idretts- og servicehuset vil bestå av:

 • Dusj-, garderobe- og toalettfasiliteter
 • Mekkerom, lager og spyleanlegg
 • Selskapslokale med kjøkken og møterom

Idretts- og servicehuset har en totalkostnad på 10,5 millioner.

Finansiering

Prosjektet er i finansieringsfasen, og man er i mål med finansiering for delprosjekt 1. Nå jobber klubben hardt for å ha klar en finansieringsplan for delprosjekt 2 allerede neste år.

Troms idrettskrets sitt anleggsfond

Harstad Cykleklubb har fått 120 000 kr fra Troms idrettskrets sitt anleggsfond. For å motta midler fra dette fondet, må det søkende laget blant annet gjennomføre "Idéfasen" fra "Prosjektmodellen". Pengene fra fondet har blitt brukt på å få inn fagkompetanse til kostnadsberegninger og tegninger til grov- og detaljprosjektering - noe som gjør at klubben føler seg tryggere i byggfasen og tas godt i mot av sponsorer. Noe midler har også blitt benyttet for få hjelp av et design- og kommunikasjonsbyrå, som laget en promo-video til bruk i sponsormøter og presentasjoner av prosjektet. De har også fått laget en hjemmeside for parken: sykkelpark1.no

Barn og kvinne på hversin sykkel