BMX-Arena
BMX Arena sett fra luften med fotballbane i bakgrunnen til høyre.
Fire unge BMX-kjørere klare for å teste anlegget
Råde BMX Arena på kveldstid for solnedgang
Råde IL Idrettspark
BMX-banen
Belysning
BMX-anlegget om kvelden
Anlegget om kvelden.
Utenfor Råde BMX Arena
Inngang til toalett og teknisk rom under arenaen

Råde BMX Arena

Et sykkelanlegg av internasjonal klasse

I 2016 åpnet Råde BMX Arena, det første interkommunale idrettsanlegget i Østfold. Anlegget er en såkalt Combo-bane, som betyr at det er en vanlig BMX-bane i kombinasjon med en Supercrossbane (SX-bane). Dette er et sykkelanlegg som holder internasjonal klasse og som nå arrangerer alt fra lavterskeltiltak til Europacup. Anlegget ligger i tilknytning til Råde IL sitt anlegg, idrettshall og ungdomsskole, og har derfor mange ulike brukergrupper. Anlegget er anbefalt av Norges Cykleforbund.

Bakgrunn

Råde BMX klubb og deres ryttere hadde vokst ut av sitt gamle nærmiljøanlegg i Saltnes. De trengte sårt en oppgradering. Ikke bare for klubben, men for hele Østlandsområdet. Klubben trengte dermed nytt anlegg og lokasjon. Etter lengre prosesser med kommunen, fikk de tildelt et areal i tilknytning til Råde Idrettspark hvor Råde IL har sine arenaer. Dette ville styrke hele området som en virkelig stor arena for veldig mange aktive utøvere i mange ulike idrettsgrener.

Deretter startet det for alvor i 2013. Ideen om å lage et så stort anlegg som det de har i dag, var det lederen i BMX-klubben som presenterte og jobbet for. I samarbeid med en dyktig byggekomite og en pensjonist som byggeleder, var de i gang. Anlegget i idrettsparken har blitt et interkommunalt anlegg med deltakelse fra både Råde og Fredrikstad kommune. Mange møter med klubber, idrettsråd, kommuner, fylkeskommune og KUD ble det, før første spadtak i jorda mai 2015. Anlegget ble åpnet 2016.  

Anlegget

Idrettsparken ligger i Karlshus, Råde og er nabo med Råde IL. Brukerne er syklister i alle aldre, men spesielt barn og unge. Anlegget består av to BMX-baner, klubbhus, med kjøkken og toaletter, samt lagerrom for redskap og utlånssykler. Klubbhus og lager ligger under startbakkene (høyde 5 og 8 meter) for selve banen, se illustrasjoner av starthuset under Tegninger lengre ned.

Håndballklubben bruker gjerne startbakkene til bakkeløptrening.

Nye anlegg i 2018

Området ble i 2018 utvidet med to nærmiljøanlegg; En pumptrack og en dirtbane. Dette er et supert supplement for de som ønsker å "leke" på sykkel og ikke bare sykle fort.

Den ene BMX-banen er tilrettelagt for barn, ungdom og de eldste amatørklassene, mens den andre banen er en fullverdig supercrossbane (SX-bane) for Pro-klassene (dvs. junior- og eliteryttere)

BMX-banen
BMX-banen. Foto: Råde BMX

  

Prosessen

Klubben tok hjelp av en av verdens mest kjente banebyggere, som tidligere bygget OL-bane i Rio. Før firmaet ankom Råde, var det meste av grunnarbeiedet gjort, slik at fokus kunne rettes baneutforming [1].

Søknadsprosesser utfordrende

Det har vært veldig lang prosess, med mange forskjellige søknadsprosesser, før endelig søknad. Med null kompetanse på dette fra før, har læringskurven vært bratt for prosjektgruppa. Det er alltid ting som kunne vært gjort annerledes når man evaluerer i etterkant, men de mener de har gjort mye riktig på måten prosjektet til slutt ble gjennomført.

Det kunne vært ønskelig med betydelig mer støtte fra NCF og NIF. Etter klubbens mening hadde det vært fordelaktig om forbundet hadde hatt fulltidsansatte prosjektledere, som kunne hjelpe de frivillige i klubbene til å gjennomføre slike store prosjekter. Det var også mangel på riktig kompetanse hos ansatte i egen kommune. Mer kunnskap hos disse, ville spart prosjektgruppa for mye arbeid. Heldigvis fikk de svært god støtte fra Østfold fylkeskommune.

Andre utfordringer

Klubben manglet mye kompetanse, men iver og dugnadsånd holdt prosjektet i gang. Økonomi var det mest utfordrende punktet i prosessen. De hadde ikke råd til å leie inn en byggeleder, og store prosjekter som dette er svært krevende å gjennomføre på dugnad. Her savnet klubben muligheten til å få bistand fra idretten.

Heldigvis var politikerne svært positive og til stor hjelp, det samme gjelder Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune. Uten deres velvilje, hadde ikke Råde BMX Arena blitt realisert.

Brukerinvolvering

Ryttere i egen klubb og i de andre klubbene i Østfold har deltatt i prosessen. Dette er svært viktig da grunnlaget for banen er en tegning av selve utformingen, men det er finjusteringene etter tilbakemeldinger fra rytterne som gjør at man får en bane med god flyt. Uten rytterne hadde det vært vanskelig "å finne" denne gode flyten.

Egeninteressen for rytterne spiller så klart en stor rolle her, men generell dugnadsinnsats har vært viktig. Å kalle inn til dugnad, informere om hva man har tenkt å gjøre, gi rom for innspill sto sentralt, og det må være fokus på å gjøre dugnadsarbeidet trivelig. For å gjøre dugnad trivelig står stikkord som mat, drikke og sosialt samvær sentralt, også på tvers av klubbene. Den samme "dugnadsoppskriften" kommer til å bli brukt fremover.

Til høyre: Fire barn klare til å sette utfor løypa. Til venstre: Deler av BMX-banen
Råde BMX Arena. Foto: Råde BMX

Økonomi og finansiering

Anlegget har kostet ca. 13 millioner kroner. Finansiert via spillemidler, DNB-stiftelsen, Sparebankstiftelsen Østfold/ Akershus, Sparebank1, Råde Kommune, Fredrikstad kommune, programsatsningsmidler, Region Øst, Klubbkassa og velvillige entreprenører, spesielt Råde Graveservice AS, Nettpartner og Fas-Tec. Til sist men ikke minst, er mange kroner spart ved de mangfoldige timer med dugnadsinnsats av alle frivillige.

Driftskostnader

Estimert vil det koste 200 000 kr å drifte anlegget på et normalt år. Råde og Fredrikstad kommune bidrar med 5 % hver seg av driftsbudsjettet de første 20 årene. Utover dette har anlegget ingen inntektskilder utenom klubbdrift og velvillige sponsorer.

Drift

Det er ikke så mye spesialkompetanse som kreves for å drifte anlegget, så det meste kan utføres ved vanlig dugnadsarbeid. Men det er helt klart en stor fordel å bruke den kompetansen som finnes blant medlemmer og foresatte i klubben. F.eks. erfaringer fra kontor og regnskap, snekkere, bygg- og anleggsbransje, maskinmekanikere osv. Det mest kostnads- og tidkrevende er når det skal gjøres små og/ eller store endringer på banen og eventuelt tilbygg/ forbedringer.  

Alt er basert på dugnad.

Lysmaster gjør det mulig for utøverne å trygt bruke anlegget etter mørkets frembrudd.
Gode belysning gir mange brukstimer. Foto: Råde BMX

Nøkkelpunkter

  • Dette anlegget, beliggende i Råde, kan brukes til Europa- og World Cup, noe klubben synes er ganske fantastisk! Dette er et av bare noen få permanente anlegg i verden av denne typen.
  • Det kan være lurt og tenke stort, når man allikevel skal bygge et nytt anlegg og se på hva merkostnaden og hvilke muligheter som finnes. Dette gjelder først og fremst på selve utformingen og området rundt, og om det på sikt kan være mulig å utvide, så man ikke bygger seg inne.

Hva kan andre lære av?

  • Grundig planlegging
  • Økonomisk ramme
  • Få kommunen positivt engasjert

Video

Video av anlegget sett fra luften. Laget av Pål Kenneth Hangaard.