Stor aktivitet på naturisbane en solrik vinterdag
Nybrøytet istrasé på naturisbane
Barn på kjelke på iskarusell
Spising, drikking og avslapping ved benker, samt stor aktivitet på naturisbane
Ishockeykøller i stativ på naturisbane
Nærbilde av ishockeykøller
Ishockeyaktivitet på naturisbane
Brøyting av is med snøscooter på naturisbane
Sprøyting av naturisbane
Skisse over Theisendammen

Theisendammen

Naturisbane for skøyteglede i nærområde

Siden 2012 har Blyberget frileik skapt skøyteaktivitet på Theisendammen i Trondheim. Skøytebanene og skøyteleken har vist seg å engasjere folk på tvers av alder, ambisjonsnivå, ferdigheter, utstyr og sosial tilhørighet. Her kan alle møtes uten prestasjonsangst og skuldrene senkes i takt med økende trivsel. Ildsjelene i Blyberget frileik har gjennom årene opparbeidet seg mye kunnskap om naturisbaner, til glede for nærmiljøet og andre som ønsker å gjennomføre tilsvarende prosjekter. Anlegget er anbefalt av Norges Skøyteforbund.

Bakgrunn

Theisendammen i Trondheim ligger 2,5 km utenfor sentrum og 156 moh. Blyberget frileik har siden 2012 etablert skøytebaner og skøyteleik her for å skape aktivitet i nærområdet, i den kaldeste og mørkeste årstiden, før skisesongen kommer for fullt. Erfaringene fra Blyberget frileik kan bidra til at det blir lettere for andre å finne sin måte å utnytte de naturgitte mulighetene på islagte vann.

Lavterskeltilbud

Blyberget frileik ble etablert i 2012 for blant annet å stimulere til økt fysisk aktivitet og trivsel i nærområdet ved Blyberget gjennom enkel tilrettelegging. Gjennom sitt arbeid ønsker Blyberget frileik å bidra til å senke terskelen slik at flere kommer seg ut og opplever kvalitetene i omgivelsene - uavhengig av fysiske prestasjoner eller konkurranse. Blyberget frileik er registrert som en frivillig organisasjon. De har ingen aktiv medlemsmasse, men har er en aktiv kjerne med flere gode støttespillere som trår til ved behov for å preparere skøytebaner, gjennomføre arrangementer mm. Facebook er et viktig sosial medium for å nå ut med informasjon og inspirere de 3000 personene som følger siden.

Engasjement også utenfor organisert aktivitet

Skøytebanene og skøyteleken på Theisendammen har vist seg å engasjere folk på tvers av alder, ambisjonsnivå, ferdigheter, utstyr og sosial tilhørighet. Her kan alle møtes uten prestasjonsangst og skuldrene senkes i takt med at trivselen øker. Skøyteleik kan være en viktig bidragsyter for å aktivere de som ikke fanges opp av organisert aktivitet eller idrettslag. Aktiviteten ligger i møtepunktet mellom friluftsliv, sport og uhøytidelig konkurranse, leik, fysisk og sosial aktivitet. Samtidig kan uhøytidelig skøyteleik gi grobunn for framtidig skøytesport og aktivt friluftsliv. Turskøyting er bl.a. en aktivitet i sterk vekst.

Selv om sikkerheten står i fokus ved ferdsel på islagte vann, presiseres det at all ferdsel er på eget ansvar. Dette gjelder både faren for å gå gjennom isen og fallskader. Les mer om sikkerhet i eget avsnitt lengre ned på siden. 

Oversiktsbilde over stor skøyteaktivitet på islagt vann utenfor byen, en solrik vinterdag
Skøytebaner på Theisendammen januar 2017. Dronefoto: André Hope

Anlegget

På Theisendammen forsøker Blyberget frileik å etablere skøyteaktiviteter for ulike målgrupper, slik at de kan møtes og trives med fysisk aktivitet i friluft og sosialt samvær. Blyberget frileik satser derfor på et kompakt anlegg der intensiteten øker og man kommer tett på hverandre. De naturgitte forholdene tilsier også dette – Theisendammen har begrenset størrelse. Ved andre anlegg kan det være naturlig å supplere med lengre turløyper over flere mil. Det er imidlertid svært ressurs- og tidkrevende å vedlikeholde lange baner. En mildværsperiode med overvann kan sette en effektiv stopper for resten av sesongen.

Vedlikehold av brukerne selv

For å tilrettelegge for et sosialt felleskap inneholder anlegget raste- og bålplasser med bålpanner. Anlegget driver seg selv – dvs. at publikum selv tar med de trenger for en fin dag på isen. På ”normale” finværshelger med god is er det mellom 300 og 500 personer på isen både lørdag og søndag. Theisendammens sentrale beliggenhet og gode muligheter for kollektivtransport i nærheten, gjør at anlegget ligger tett på byen og er lett tilgjengelig for brukerne.

Anlegget består hovedsakelig av følgende tilrettelagte aktiviteter og isflater:

  • Turløype ca. 1000 m, 5 m bredde
  • Hockeybane ca. 30x60 m
  • Skøytebane ca. 20x40 m
  • Iskarusell

Turløypa

Turløypa er svært populær for alle grupper og aldre. Den kan gås i korte eller lengre sløyfer. Selv de minste ungene som støtter seg på bruskasser klarer en runde eller to. På kveldstid kan «mil-slukerne» ta seg noen runder med hodelykt. Det kan være litt for trangt på de fineste dagene for å kunne gå i fred og ro. I overskyet vær reflekteres lyset fra byen i skydekket, men med fullmåne er det fullt mulig å gå uten hodelykt.

Hockeybanen

Hockeybanen på ca. 30x60 m tilsvarer størrelsen på en nordamerikansk hockeybane. Tradisjonen med ”pondhockey” er adoptert og fått navnet ”tjønnhåkki” på Theisendammen. Blyberget frileik setter ut fire hockeymål og plasserer ut et stativ med 10-15 hockeykøller til fri bruk. Dette står ute hele vinteren uten at noe forsvinner! Hockeybanen tiltrekker seg gjerne ungdom som kan føre til litt røffere spill.

Skøytebanen

Skøytebanen på ca. 20x40 m gir et tilbud til de minste, og de som har begrensede ferdigheter på skøyter. Isdans samt litt roligere hockeyspilling oppstår gjerne på denne banen.

Iskarusellen

Iskarusellen er et svært viktig trekkplaster for alle – men kanskje spesielt de minste! Karusellen står ute hele sesongen og driftes av publikum selv. Iskarusellen består av en stolpe som fryses fast i isen. En 5 m planke monteres på stolpen og har doble tau ut til en iskjelke som snurres rundt av ungene selv eller foreldrene. I helgene med finvær står det 5-15 unger i kø hele dagen. Målt toppfart er omtrent 40 km/t – da er det store sentrifugalkrefter i sving! Det er viktig å etablere og merke en sikkerhetssone godt utenfor selve kjelkebanen. På blank is kan brøytestikker som borres ned i isen gjøre nytten. Ved snødekket is vil brøytekantene ivareta sikkerheten.

Ulike aktiviteter med kjelke, gåing og hockey på islagt vann
Anlegget legger til rette for ulik skøyteaktivitet. Foto: Bård S. Solem

Aktiviteter og arrangementer

Å tilrettelegge for andres aktivitet er den viktigste funksjonen til Blyberget frileik. De ønsker ikke å ”sy puter under armene” til folk, men gi dem en mulighet til å ta anlegget i bruk på eget initiativ. Terskelen for å komme seg ut må derfor senkes så mye som mulig!

Gratis bruk

Ett av grunnprinsippene til Blyberget frileik er at alle arrangementer og deltakelse skal være gratis. Dette gjør at alle føler seg velkomne og har mulighet til å delta. Ingen forpliktelser – bare kom og bruk anlegget med god samvittighet! Om noen vil hjelpe til med tilrettelegging og skraping av baner er det flott, men det er ingen betingelse.

Den beste belønningen er å se småttisene snuble seg fram sammen med foreldre eller eldre søsken. Kanskje med en bestefar som har funnet fram sine gamle panserskøyter! En vennskapelig hockeykamp på tvers av generasjonene eller flyktninger som knapt nok har sett snø og is tidligere – som prøver skøyter for første gang i voksen alder.

Betydningen av Theisendammen som sosial møteplass oppleves stadig sterkere. Her er alle ”på glattisen” og finner glede i en felles aktivitet. Bål og pølsegrilling blir fort en viktig faktor - kanskje er det like viktig å slappe av med varm solbærtoddy?

Blybergets skøyteleik

Stor aktivitet fra både barn og voksne på islagt vann
Blybergets skøyteleik arrangeres i januar med 500-2000 deltakere. Åpent for alle! Foto: Bård S. Solem

Blybergets skøyteleik arrangeres i januar. Tidspunktet er ikke terminfestet, men ut fra værmeldingen finner de en søndag med gode værprognoser og gode skøyteforhold. Isen må også være vesentlig tykkere enn minimumstykkelsen på 15 cm for å kunne avholde arrangementet.

Arrangementet er gratis og uten påmelding. Blyberget frileik rigger til med litt pølsegrilling som ungene får gratis etter å ha gått noen runder. De mottar også egenlagde diplomer som deres egen verdensmester på skøyter, Rolf Falk-Larsen, deler ut. Flere fellesstarter gir et ekstra kick for ungene. Iskarusellen er operativ og Trondhjems Skøiteklub har isdansoppvisning. Arrangementet trekker mellom 500-2000 besøkende.

Les gjerne mer og se video fra arrangementet i 2017 på nettsaken til adressa.no: Rundt 2000 gikk på skøyter på Theisendammen

Arrangement også uten dagslys

Kveldsarrangementer i mørket gir en spesiell opplevelse. Blyberget frileik borer fakkelbokser ned i isen rundt løypene og fyrer opp i bålpanna. Resten ordner publikum – enkelt å arrangere og lav terskel for deltakelse. Det gir noen flotte opplevelser i måneskinnet midtvinters da mange ellers sitter mye innendørs.

Blyberget frileik har også strømaggregat og fire lyskastere for å flombelyse hockeybanen, samt en batteridrevet kraftig høyttaler. Enkelte kvelder arrangeres det ”tjønnhåkki” med selvlysende puck. I Nord-Amerika er ”pondhockey” en stor aktivitet og foregår på naturisbaner – prisgitt værgudene og god is. Det er noe av sjarmen – det er ikke alltid like vellykket, men du verden så flott når alt spiller på lag!

Nedboret lysende fakkel og grilling rundt bålpanne i mørket
En fakkel borret ned i isen gir et mystisk lys rundt skøytebanene. Bålpanna blir et viktig samlingspunkt på kveldsarrangementer. Foto: Bård S. Solem

Drift

Brøyting og preparering av skøytebaner er en teknikk som må opparbeides med erfaring. Blyberget frileik er fullstendig prisgitt de naturgitte forholdene og må spille på lag framfor å slite seg ut i umulige forhold. Noen år er det enkelt med barfrost, kuldeperioder og lite snø. Andre år kan være dominert av vekslende værforhold og store nedbørsmengder i form av snø og regn. Ett år klarte de å holde banene operative i kun tre uker, men de har også opplevd en skøytesesong på over fire måneder med mindre avbrudd.

Snø kan stoppe isleggingen

Det er spennende tidlig i sesongen under innfrysing. Hvis det kommer noen cm snø stopper isleggingen nesten helt opp. Det må være minimum 15 cm stålis før Blyberget frileik starter opp med maskinpreparering og tilrettelegging.

Kraftig snøfall kan håndteres, men den verste fienden er snø med overvann etter en nedbørsperiode. Overvannet nede i snølaget vil svært sjelden fryse og det blir umulig å preparere isflatene som stadig får tilført nytt vann. Det er også vanskelig å bevege seg utenfor banene grunnet overvannet.

Snøfokk kan også gi utfordringer fordi det kan pakkes så hardt nede i banetraséene at det er vanskelig å åpne opp selv med maskinelt utstyr.

Maskin som tåler værforholdene

På Theisendammen er de fullstendig avhengig av en kraftig ATV for å mestre snøforholdene. De har en CanAm Outlander 1000cc med 82 hk. Maskinkraften er nødvendig fordi den kjører med jevn hard belastning. Tilbakemelding fra andre baner som brøytes er at de får driftsstans grunnet slitasje på motor og drivverk med mindre maskiner. I sesongen 2018/2019 anskaffer de en ny tilsvarende maskin slik at de har større driftssikkerhet og kan sette banene raskere i stand.

I enkelte vintre er de helt avhengig av beltedrift for å komme fram. Både hjul og belter må pigges opp for å få grep på stålisen.

Blyberget frileik har valgt ATV med 4x4 som maskin fordi den er åpen og forholdsvis lett (ca. 400 kg). Dette harmonerer med istykkelsen ved oppstart. Sammen med ishøvelen på 250 kg og sjåfør veier doningen totalt 750 kg. Kapasiteten til 15 cm stålis er 900 kg.

De har også valgt en åpen løsning av hensyn til sikkerheten ved et potensielt brudd i isen.

Ved andre baner med lange turløyper benyttes også noe større maskiner der man også sitter inne beskyttet for vær og vind. Det kan være en sur fornøyelse å kjøre opp baner i snøfokk og lave temperaturer.

Råd og erfaring

Blyberget frileik har tidligere bidratt til et verktøy der de, basert på sine erfaringer, gir råd til andre som ønsker å lage tilsvarende skøyteanlegg. Her kan du lese om hva som må til for å preparere isanlegget (brøyting, fresing, høvling, sladding, vanning, skraping og børsting), sikkerhet og om naturisbaner i Norge. Du finner også oppskrift på iskarusellen. Verktøyet kan leses på Verktøy - Naturisbane. 

Snørydding på is med maskin, samt vanning
Preparering må til for å få isanlegget klart til bruk. Foto: Bård S. Solem. 

Sikkerhet

All ferdsel på islagte vann foregår på eget ansvar. Norge mangler dessverre kultur for ferdsel på naturis, kunnskap om isen og nødvendig sikkerhetsutstyr for å etablere tilstrekkelig sikkerhetsmargin. Aktive turskøytere og isfiskere har begynt å opparbeide erfaring som gir tryggere ferdsel, men det er nødvendig med langsiktig folkeopplysning for å øke sikkerheten nå når aktiviteten øker. Fjellvettregler, sjøvettkampanjer og andre tiltak setter fokus på ulike former for friluftsliv. Det trengs økt oppmerksomhet om sikkerheten ved turskøyting og aktivitet på islagte vann og vassdrag.

Sikkerhet på islagte vann kan leses om i verktøyet på Verktøy - Naturisbane, som også er linket under avsnittet som omhandler drift. 

Kontroll av istykkelse

På Theisendammen har de jevnlig kontroll av isykkelser, som er viktig for å kartlegge hele vannet. Spesielt under innfrysing slik at man kjenner historikken og har kontroll på de svake partiene, men også utover i sesongen for å følge med på utviklingen. I Theisendammen borres 60-70 hull gjennom sesongen for å følge opp sikkerheten.

I vekslende værforhold – spesielt med stor vannføring og smeltehull kan det være aktuelt å avslutte aktiviteten og advare mot ferdsel.

Blyberget frileik er spesielt oppmerksomme på vårisen og avslutter sesongen i god tid før den begynner å bli uttrygg. Dette meddeles på Facebook og iskarusellen tas inn.

Økonomi

Siden Blyberget frileik er en frivillig organisasjon er de avhengig av økonomisk støtte fra Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune, banker, forsikringsselskaper, Norges skøyteforbund, nærmiljøet, private bedrifter og personer. Blyberget frileik er svært heldige som ligger nært inntil byen og lett tilgjengelig for mange potensielle brukere og støttespillere. Responsen på skøyteleiken har vært over all forventning, og skapt et godt grunnlag for søknader om støtte. Økonomisk har de derfor et brukbart grunnlag for investeringer og langsiktig planlegging.

Gradvis investering

Blyberget frileik har bygget opp aktiviteten gradvis. I begynnelsen leide de ATV og kjøpte inn noe utstyr til brøyting, vanning og manuell skraping. Med årene er det investert i spesialutstyr som snøfres, roterende børste, beltedrift og ikke minst ishøvel. I dag eier de to ATV-maskiner for å sikre effektiv drift og preparering.

I tillegg er det investert i en del utstyr knyttet til arrangementer og aktiviteter. Dette gjelder bl.a. bensindrevet brannpumpe med slanger, bensindrevet aggregat og flomlysanlegg, elektrisk vannpumpe, bærbar batteridrevet høyttaler, sveiseapperat, isborrutstyr, isskraper, laminatmaskin, bålpanne og kaffekjel.

En av deres viktigste aktiviteter er knyttet til iskarusellen. Den er hjemmelaget og materialene kostet ikke mange kronene. En iskjelke sentalt i anlegget anbefales fordi det skaper et naturlig samlingspunkt. Blyberget frileik har også investert i 21 par turskøyter med sikkerhetsutstyr, 4 par turskøyter med sko og 8 par skøyter for småbarn. Skøytene og sikkerhetsutstyret lånes ut gratis.

Driftsutgifter

Driftsutgifter er hovedsakelig knyttet til drift av ATV-maskin, forsikring, vedlikehold og leie av garasje. Gjennomføring av arrangementer utgjør en forholdsvis liten del av driftsutgiftene fordi disse holdes på et lavterskelnivå, slik at det ikke utløser behov for påmelding og deltakeravgift. Gratis pølse, kaffe, diplomer mm. til deltakende barn er hyggelig å tilby uten at det gir store utslag i driftsutgiftene.

Blyberget frileik har gjennom årene investert i eget utstyr til en nyverdi på rundt 600.000 kr. 

For nyetablering av baner vil det være fullt mulig å benytte leid utstyr i startfasen for å bygge opp aktiviteten, teste ut responsen og mulighetene for etablering av naturisbaner og skøyteleik. En mindre hockeybane og en iskarusell sammen med en bålpanne kan være et godt ambisjonsnivå i startfasen!

Videoer

Blyberget frileik formidler aktivt skøyteaktiviteten på Theisendammen og deler det i sosiale medier. Nedenfor følger et utvalg videoer fra anlegget:

Bård S. Solem: Preparering av naturisbaner

Bård S. Solem: Skøytesøndag på Theisendammen
Bård S. Solem: Skøyteleik 2014
Bård S. Solem: Brøyting i overvann Theisendammen

Besøk også gjerne Blyberget frileik sin facebookside, for oppdatert informasjon, flere videoer og bilder.