Bilde av beachhåndballbane
Beachhåndballbane sett med hall i bakgrunn
Benker og tak over hode mellom de to beachhåndballbanene
Inngangsparti med plakat med regler for spill
Parkering rett ved beachhåndballbanene
To beachhåndballbaner og en parkeringsplass

Rakkestadhallene beachhåndball- og nærmiljøanlegg

Konkurranse- og treningsarena med universiell utforming

I OL i 2026 blir kanskje beachhåndball en av mange idretter å se. I Rakkestad har man fått bygget et anlegg som legger godt til rette for både konkuranse og trening i beachhåndball. Arenaen er et nærmiljøanlegg og kan i tillegg til beachhåndball brukes til blant annet beachvolleyball og beachfotball. Anlegget er anbefalt av Norges Håndballforbund.

Bakgrunn

I Rakkestad er håndball en populær idrett blant barn og unge. I all hovedsak spilles håndball innendørs, men det ønsket Rakkestadhallene AS å gjøre noe med. Rakkestadhallene AS bestemte seg for å utvide aktivitetstilbudet, og ville da bygge et utendørs beachhåndballanlegg. Prosjektering og byggetid tok rundt 10 måneder.

Anlegget

Anlegget ligger på sørsiden av Rakkestadhallen, i underkant av 10 minutters gange fra Rakkestad sentrum. Aktivitetsområdet består av to sandbaner, og i tilknytning til anlegget er det bygget en parkeringsplass.

Banene sin utforming gjør at anlegget kan brukes som et kombinasjonsanlegg, gjennom at det er lagt til rette for muligheten til å sette opp volleyballnett.

Prosessen

Rakkestadhallene AS gjorde en grundig planleggingsjobb. Det var på forhånd tatt hensyn til kostnadsavvik tilknyttet grunnarbeidet, som gikk ut på klargjøring av naturtomta. Dette ser selskapet på som en avgjørende suksessfaktor.

I samarbeid med Rakkestad kommune fikk Rakkestadhallene AS alt de trengte av nødvendig informasjon og sakspapirer om infrastruktur.

Av brukere, er de største brukergruppene skoleelever og håndballag. Det er også tiltenkt at arenaen vil bli brukt som konkuransearena. Brukerene har i løpet av prosjektet, før og etter vært med i informasjonsflyten. De har fått mail og møter med henholdsvis statusrapporter og presentasjoner.

Ekstra viktig, er i følge Rakkestadhallene AS planlegging og det å hente inn flere anbud på arbeidet. Det er også viktig å ta avgjørelsen om valg av type sand, og at man følger standarden som bestemmer type sand som kan benyttes.

Økonomi og finansiering

Det ble søkt om spillemidler fra tilskuddsordningen for nærmiljøanlegg. Anlegget kostet ca. 1,7 millioner kroner inkl. mva.

Finansieringen ble fordelt slik:

  • Spillemidler 840.000 kr
  • Egenkapital 150.000 kr
  • MVA refusjon 300.000 kr
  • Gaver og sponsorer 380.000 kr

Årlige driftkostnader handler om ukentlig tilsyn og plenklipping med mer. Det settes i tillegg av penger til etterfylling av sand.

Anlegget vil bli brukt til håndballcuper, og er ellers fri å bruke. Det er slik at anlegget skal tjene aktivitet og ikke Rakkestadhallene AS.

Drift

Det trengs tilsyn og vedlikehold etter årstidene. Hoveddriftoppgaven er at anlegget skal se fint ut med hensyn til skog rundt, blader med mer. Av driftsoppgaver er det blant annet raking av løv og klipping av plen.

Nøkkelpunkter

Det er valgt å bruke materialer som er tilpasset inn i naturtomten blant annet steinblokker som ringmur og plen rundt anlegget.