Sandhall ToppVolley Sauda
Sandhall ToppVolley Sauda
Sandhall ToppVolley Sauda
Sandhall ToppVolley Sauda
Treningsrom ToppVolley Sauda
Treningsrom ToppVolley Sauda
Fasade ToppVolley Sauda

Sandhallen ved Sauda ToppVolley

Norges første spesialbygde sandhall

Sandhallen, som ligger på Sand i Suldal kommune, var den første i sitt slag i Norge og er bygget etter internasjonale mål med blant annet tolv meters takhøyde. Hallen har bidratt til å ytterligere styrke ToppVolley Norge-tilbudet: Kombinert med topp internasjonal trenerkompetanse gir de unike fasilitetene et komplett volleyballtilbud for ungdom, både i sandvolleyball og innendørs volleyball. I tillegg rommer hallen et treningsrom med utsikt over sandvolleyballbanene. Anlegget er anbefalt av Norges Volleyballforbund.

Bakgrunn

Initiativtakerne bak hallen var ToppVolley Norge (TVN) og Norges Volleyballforbund (NVBF). TVN er NVBFs nasjonale senter for utvikling av unge utøvere. Etableringen av en sandhall ved ToppVolley Norge var helt avgjørende for TVNs posisjon i NVBFs elitesatsing på ungdomssiden, og fra NVBFs side var det et ønske å samkjøre begge grener i opplæring og utvikling av unge utøvere.

Sandhallen ble åpnet i 2011, og tilrettela da for at ToppVolley Norge kunne utvikle unge volleyballspillere med håp om medaljer i internasjonale konkurranser. Gjennom å kombinere volleyball og sandvolleyball kan utøverne tilegne seg basisferdigheter og kunnskap som skal gi grunnlag for høyere måloppnåelse i begge grener. Programmet produsert europamestere, OL-vinnere og verdensmestere. 

Sandhallen er utformet for å tilfredsstille TVNs daglige treningsbehov. Med tre baner legges det til rette for at begge kjønn kan trene samtidig, og at kvaliteten på treningen kan være høy. I vurderingen av flerbruk for sandhallen fant en at tre baner gir mange muligheter:

 1. En trener/lærer kan gjerne organisere aktivitet for utøvere på tre baner. Dermed kan man betjene en hel klasse.
 2. Kapasiteten ved turneringer eller andre arrangement som innebærer utleie til andre aktører økes betydelig. Dette er spesielt viktig med tanke på bruken i helgene.
 3. Med tre baner får man også vesentlig bedre plass ved omrigging til én storbane. Dette er aktuelt ved landskamper eller internasjonale turneringer. 
 4. Ved omrigging til én storbane er det også behov for å få inn mest mulig publikum, gjerne 500 - 1 000 tilskuere. Det er også gunstig at det kan tilbys gode arbeidsforhold for TV-produksjon.
   

Anlegget

Anlegget ligger på Sand i Suldal kommune, og er en avdeling underlagt Sauda videregående skole i Rogaland. Sandvolleyballhallen var den aller første spesialbygde sandhallen i Norge [1], med varme i sanden, tolv meters takhøyde, 900 m² areal [2], tre treningsbaner og et styrkerom. Varmen i sanden gjør at man har anledning til å trene sandvolleyball gjennom hele året.  Anlegget kan settes opp med tre treningsbaner, to konkurransebaner, eller gjøres om til én storbane som holder internasjonale mål [1].

Selve sandflaten består av 400 mm sand, lagt på betongfundament. Varmeanlegget, både for romoppvarming og varmen i sanden, baserer seg på vannbåren varme som varmes vha. elektrokjel. I tillegg er  varmeanlegget utformet slik at det også kan knyttes til fjernvarme.

Ettersom brukerne av hallen trekker med seg sanden ut av banen, har hallen et eget avspylingssystem, slik at utøverne kan spyle av seg sand. Sanden som spyles av, samles opp og kan spas ut. Dette er å foretrekke fremfor at sanden går i ordinært avløp i vasker, dusjer og garderober. 

Sandhallen er bygget like ved den eksisterende flerbrukshallen Suldalshallen, og de to hallene er forbundet slik at de nærmest fremstår som et anlegg. Dette har vært svært fordelaktig, da dette blant annet innbyr til at sandhallen ved behov kan benytte garderobe- og sanitærfasiliteter i Suldalshallen og vice versa. Se ellers vedlagte plantegninger for informasjon om hallens utforming. 

 

Prosessen

Suldal kommune var byggherre for prosjektet, og det ble utført som delt entreprise. Prosessen gikk forholdsvis bra, som følge av god fagkompetanse og dyktige entreprenører. I et mindre og mer oversiktlig bygge- og anleggsmiljø, slik som i Suldal kommune, hadde mange av entreprenørene og aktørene en viss kjennskap til hverandre fra tidligere. Dette førte til god samarbeidsvilje og smidig samspill. I tillegg trekkes det frem at leverandørene fra utenbygds også var svært tilpasningsdyktige. 

En lastebil tipper sand inne i hallen.
Det første lasset med sand tippes inne i hallen. Foto: Kon-Sul AS v/ Inge Hoftun

Det ble ikke opplevd manglende kompetanse underveis i prosjektet. Engasjementet for prosjektet var stort, og det var god brukerinvolvering gjennom ToppVolley Norge ved avdelingsleder Øyvind Marvik og Norges Volleyballforbund ved elitesjef Jon Grydeland.

Blant utfordringene i byggeprosessen var grunnforholdene. Det ble oppdaget mer leire enn forventet på tomta. For å kunne fortsette arbeidet trygt, samt oppnå god fundamentering for hallen, måtte alle arbeider på et tidspunkt stanse. Mer leire ble gravd ut og erstattet av stabile masser. Deretter kunne arbeidet fortsette, og hallen ble ferdigstilt på et godt fundament. I tillegg opplevde prosjektteamet noen byggtekniske utfordringer, for eksempel i forbindelse med vanntetting i de to taknivåene. Det var likevel ikke mer utfordringer enn hva som kan forventes av byggtekniske utfordringer i forbindelse med et større byggeprosjekt. 

Økonomi og finansiering

Sandhallen er finansiert av Rogaland fylkeskommune, Suldal kommune og SR-Bank.

Drift

Sandhallen er bygd og dimensjonert for de aktivitetene som skal drives i hallen. For å drifte anlegget kreves rutiner for HMS, sikkerhet, renhold og vedlikehold. I tillegg trengs det systematisk oppfølging og kontroll. Renhold er en viktig del av driften av anlegget. Anlegget har dyktige renholdsoperatører, samt utstyr og hjelpemidler som gjør forenkler renholdet. 

En av de mest tidkrevende vedlikeholdsaktivitetene er renhold av glassflater, trapper og garderober. Brukerne drar med seg mye sand (korn og støv) fra rom til rom og anlegget.

Nøkkelpunkter

Sandvolleyballhallen var den første spesialbygde sandhallen i Norge med:

 • Varme i sanden
 • Tolv meters takhøyde
 • 900 m² areal
 • Tre treningsbaner
 • Styrkerom.

Varmen i sanden tilrettelegger for å trene sandvolleyball gjennom hele året.  Anlegget kan settes opp med enten tre treningsbaner, to konkurransebaner, eller gjøres om til en stor bane som holder internasjonale mål[2].