14,6 millioner kroner til ro- og padleruter i Oslofjorden!

14,6 millioner kroner til ro- og padleruter i Oslofjorden!

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Norges Padleforbund (NPF) kan melde at Sparebankstiftelsen DnB støtter de med 14,6 MNOK til prosjektet ro- og padleled Oslofjorden. Formålet med prosjektet er å etablere en sammenhengende ro- og padleled i Oslofjorden på strekningen svenskegrensen - Oslo - Risør, en kyststrekning på ca 300 km. Til denne hovedleden skal det lokalt også knyttes nærmere 3000 km med padleruter. Dette er en veldig god nyhet for forbundet, og et viktig bidrag i arbeidet med å skape "padleglede for alle".
Saken er hentet fra Norges Padleforbund:
 

Bakgrunn:

Padleleden som er etablert i Vestfold er et flott prosjekt som kan vise til stor interesse og bruk av mange. NPF og lokale padleklubber har her bistått med å kvalitetssikre og godkjenne padleruter ved at de systematisk er kartfestet, gradert etter vanskelighetsgrad og analysert med hensyn til faremomenter. Etter inspirasjon fra padleled Vestfold skal det nå etableres en sammenhengende ro- og padleled i Oslofjorden på strekningen fra Østfold – Oslo – Telemark.

Foto: Trond Glesaaen

Store muligheter for klubbene og Padleforbundet

I Oslofjorden skal det tilrettelegges med utsettingssteder, padlehuker, kajakkhotell og lignende tiltak som bidrar til at uerfarne padlere opplever det som trygt og sikkert å utøve friluftsliv, mosjon og trening i kajakk.

Målsettingen med prosjektet er å fremme nærfriluftsliv og aktivitet for nye brukere og for noe mer erfarne mosjonister i Oslofjorden. Gjennom tilrettelegging av trygge og kvalitetssikrede og ruter - knyttet tett opp mot bebyggelse der folk bor og oppholder seg - vil man legge til rette for flere aktive padlere.

Foto: Trond Glesaaen

Utvikling og samarbeid

Prosjektet ønsker å videreføre modellen som er brukt i tilknytning til Padleled Vestfold. Det er ønskelig å gjennomføre prosjektet i samarbeid med andre organisasjoner og aktører som representerer «myke trafikanter» i Oslofjorden. 

I prosjektperioden skal det utvikles en digital ro- og padleportal som viser trygge rutealternativer og som viser hvor man kan finne en padlehuk, gå i land for en hvil, hvor man kan nyte matpakka eller rett og slett vise til nærmeste matbutikk, hotell, kystledhytte eller fyr! Dette vil vise bredde i padletilbudet for både nybegynneren og eksperten.

Norges Padleforbund ønsker å gjennomføre prosjektet i samarbeid med andre aktuelle organisasjoner som har sjøen som sin aktivitetsarena.

Foto: Trond Glesaaen

Norges Padleforbund ser frem til å komme i gang med arbeidet, og sender en stor takk til Sparebankstiftelsen som gir de denne muligheten til utvikling!

 

 

Noen relevante linker:

https://www.merkehandboka.no/veiledere/veileder-ro-og-padleruter/

www.vestfoldguide.no/padleled

For mere bakgrunn:

https://www.turskiltprosjektet.no/

NPFs overordnede friluftspolitikk

https://knowitsor.blob.core.windows.net/padleforbundet/1003/friluftslivpolitikk_i_npf_rev3_til_nettside.pdf

Annen informasjon

25 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Verktøy

Anlegg for padling

Padling består av flere grener med forskjellige anleggskrav. I dette verktøyet, som er skrevet av Gode idrettsanlegg i samarbeid med Norges Padleforbund, får du en kort innføring til de ulike grenene.

Innholdstype: Aktuelt

Anleggsnytt fra særforbundene uke 17 - 2020

Norges Rytterforbund påminner om viktige søknadsfrister, hvorav en er Krafttak for ridebanebunner med frist 30. april. I skogen må man nå ta hensyn til hekke- og yngletiden - dette skriver Norges...

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Temaside

Friluftsanlegg

Du vil her finne nyttige linker, anleggsmanualer og veiledere for friluftsanlegg. Idretter som bruker naturen som anlegg kan hente mye informasjon fra friluftslivsorganisasjoner.

Innholdstype: Aktuelt

Kan man ta betalt i langrennsanlegg?

Brukerbetaling i langrennsanlegg er et omstridt tema i Norge. Friluftslovens utgangspunkt er at ferdsel i utmark skal være gratis. Samtidig kan kommunene gjennom plan- og bygningsloven regulere...

Innholdstype: Veiledere

Kartlegging av tilgjengelighet og universell utforming av friluftsområder

Dette er en veileder for kartlegging av tilgjengelighet i friluftsområder, som blant annet utfartsområder, nærturområder og badeplasser. Det legges særlig vekt på kartlegging av tilgjengelighet for...

Innholdstype: Veiledere

Manual for turskilt

Denne manualen for skilting av turruter inneholder standarder og anbefalinger om skilt, informasjonstavler og turkort. Den supplerer Merkehåndboka 2019 (felthåndboka) og er en del av merkehandboka.no...

Innholdstype: Veiledere

Merkehåndboka - Håndbok for tilrettelegging av turruter i fjellet, i skogen og langs kysten

Merkehåndboka utgitt av Den Norske Turistforening, Friluftsrådenes Landsforbund og Innovasjon Norge er en håndbok for enkel fysisk tilrettelegging for ferdsel i naturen. Den inneholder maler og...

Innholdstype: Veiledere

Merkehåndboka - Tilrettelegging og synliggjøring av turruter

Denne utgaven av Merkehåndboka (2019) bygger videre på det grundige arbeidet utført gjennom tidligere utgaver av Merkehåndboka. Turskiltprosjektet, og særlig Manual Turskiltprosjektet 2015, har også...

Innholdstype: Verktøy

Naturisbane - hvordan skape skøyteaktivitet på islagte vann

I dette verktøyet finner du tips til hvordan du kan preparere naturisbaner og andre relevante råd for å skape skøyteaktivitet på islagte vann. Verktøyet kommer som et resultat av Blyberget frileiks...

Sider