Forside Skiltmanual

Manual for turskilt

Denne manualen for skilting av turruter inneholder standarder og anbefalinger om skilt, informasjonstavler og turkort.

Den supplerer Merkehåndboka 2019 (felthåndboka) og er en del av merkehandboka.no. Manualen bygger på tidligereutgaver av Merkehåndboka, og på det arbeidet som er utført i regi av Turskiltprosjektet.

Manualen består av kapitlene

  1. Innledning
  2. Turskilt
  3. Informasjonstavler
  4. Turkort
  5. Registrering på kart
  6. Merking av turruter
  7. Innkjøp og bestilling.