Forside Smart by Powerhouse

Smart by Powerhouse

Veileder for smarte bygg

Veilederen tar utgangspunkt i behovet og forventede effekter av et smart bygg, ikke hva som finnes av teknologi. Den fokuserer på verdi sett i fra perspektivene til brukere, leietakere, byggeiere og samfunnet for øvrig, og hvordan ulike målkonflikter mellom disse må balanseres. Bak Powerhouse-samarbeidet står eiendomsselskapet Entra, prosjektutvikleren og entreprenøren Skanska, miljøstiftelsen ZERO, design- og arkitektkontoret Snøhetta og rådgivningsselskapet Asplan Viak.

Innhold

Fokuset på smarte bygg er økende. Interessen blant eiere og leietakere stiger, og aktører i bransjen satser hardt på produktog tjenesteutvikling og promotering av sine løsninger. Flere bygg med utstrakt bruk av smart-teknologi er realisert, og mange flere er i utvikling. Like fullt mangler bransjen et rammeverk for å skape den gode dialogen og diskusjonen rundt behov og forventet effekt av smart-teknologi i bygg. Formålet med Smart by Powerhouse er å fasilitere denne dialogen og veilederen er til fri bruk for aktører i bransjen som ser nytten av et funksjonsbasert rammeverk for å oppnå ressurseffektive og funksjonelle bygg.

Smart by Powerhouse er åpen for bruk i bransjen av de som ser nytten av et funksjonsbasert rammeverk. Den er ikke tenkt som et statisk dokument, men vil videreutvikles i takt med utviklingen i bransjen og mottatte tilbakemeldinger.

Det ønskes derfor innspill og bidrag fra de som bruker veilederen og gjør seg ulike erfaringer. Send innspill eller ta kontakt på e-post til Rune Stene.

Se veilederen på nettsiden Smart by Powerhouse.