Logo SNÖRIK

SnowCalc - Hva vil kunstsnø i ditt anlegg koste?

Verktøy for kostnadsestimering av snøproduksjon og -lagring

Snøproduksjon og -lagring er viktig for å sikre en lang og god skisesong. Men hvor mye snø bør vi produsere og hva vil det koste? Og hvordan kan faktorer som strømpriser, lufttemperatur og ulike isoleringsmaterialer påvirke kostnadene? Denne snøkalkulatoren vil både kunne gi et estimat på både hvor mye snø man bør produsere, samt kostnadene ved produksjon, lagring og utkjøring.

Verktøyet er utviklet gjennom prosjektet SNÖRIK.

Hvor finner jeg verktøyet?

Verktøyet er tilgjengelig for alle ved å følge lenken: SnowCalc - Snøkalkulator - ntnu.no.

Hva er verktøyet og hva kan det brukes til?

Varmere klima, ustabile værforhold og mangel på natursnø er et problem for mange av landets skianlegg. Snøproduksjon og snølagring vil derfor være viktig for å sikre en lang skisesong. SNÖRIK har utviklet et verktøy som estimerer både hvor mye snø man trenger å produsere til sitt anlegg og tilhørende kostnader. For snølagring regner modellen ut hvor mye snø anlegget trenger å produsere gjennom vinteren for å ha nok snø tilgjengelig for utkjøring neste høst. Modellen estimerer altså hvor mye av lagringssnøen som smelter ila. sommeren. 

Verktøyet kan for eksempel benyttes til å beregne hvordan strømprisen eller lufttemperaturen påvirker kostnadene ved snøproduksjon. Videre kan en sammenligne isoleringsmaterialene geotekstil (duk) og sagflis for snølagring, og en kan gjøre analyser for å finne den optimale tykkelsen på det isolerende flislaget basert på kostnader ved snølagring. Kalkulatoren har også en rekke andre funksjoner, så her er det bare å leke seg og finne det beste alternativet for ditt anlegg. 

Hvordan bruke verktøyet?

I kalkulatoren er det flere faner på venstresiden som kan fylles ut. Her kan du fylle ut parameterne basert på ditt anleggs spesifikasjoner. Dersom det er parametre du ikke kjenner ved anlegget, kan du benytte standardverdiene som er fylt ut på forhånd.

  • Snømengde: Under snømengde skriver du inn løypelengde, bredde og dybde for å regne ut hvor mye snø som trengs i ditt anlegg. I tillegg kan man legge til stadionområde, og eventuelt hvor mye ekstra snø en ønsker som sikkerhet ved snølagring.
  • Isoleringsmateriale: Under denne kategorien legger du inn parametre for snølagringsperioden, slik som gjennomsnittstemperatur, lengde på lagringsperioden og tykkelse på isoleringsmaterialet.
  • Materialpriser: Innkjøpspris på isoleringsmaterialet.
  • Snøproduksjonsutstyr: Her legger du inn antall snøkanoner eller lanser, samt luftfuktighet og -temperatur.
  • Snøproduksjonsarbeid: Dette innebører kostnader til arbeidstimer, strømpris, og eventuell avskriving av snøproduksjonsutstyret.
  • Utkjøring: Under feltet for utkjøring skriver du inn avstanden fra snølageret til stadion. I tillegg beregner modellen utkjøring fra stadion til løypenettet basert på løypelengden.

Resultatkolonnen i midten viser utregning av kostnader for de ulike postene for snølagringen og -produksjonen. Ved å trykke på de ulike fanene, kan man få mer innsikt i beregningene som ligger bar utgiftsposten.

Analysekolonnen viser en oversikt over kostnadsfordelingen. Denne endrer seg i sanntid dersom man endrer parameterne. I Analysemodus får man store diagrammer for presentasjon eller utskrift. 

Snølagring kontra snøproduksjon

Dersom man kun ønsker å vurdere snøproduksjon for et anlegg, kan man sette antall dager med snølagring til 0 og bare se på kostnadene under fanen Produksjon. Da vil man kunne se kostnadene for å produsere snø i angitt løypenett.

Om utviklingen av verktøyet

Verktøyet er utviklet gjennom prosjektet SNÖRIK (Snöforskning og innovasjon over riksgrensen), som var et samarbeid mellom Senter for idrettsanlegg og teknologi ved NTNU og Peak Innovation. Verktøyet er basert på kostnadsdata innhentet fra 19 ulike anlegg i Norge og Sverige, samt data fra flere år med snølagringsmålinger.