Forside "Planlegging for nærtur"

Planlegging for nærtur

Brosjyren "Planlegging for nærtur - Om kommunal og regional planlegging for etablering av turveier og turstier i nærmiljøet" er en kortversjon av funn og anbefalinger fra en rapport skrevet ved NMBU i 2018.

Innledning

Utdrag fra brosjyren

Stier og turveier er den suverent viktigste aktivitetsarenaen i landet – og har bredest appell i befolkningen. Forskere på Norges miljø og biovitenskapelige univeristet (NMBU) har derfor analysert hvordan de nære turene, eller det “kortreiste” og tilgjengelige hverdagsfriluftslivet vinner fram i landets kommuner. En av de viktigste konklusjonene i denne rapporten er at det ikke er samsvar mellom ambisjoner og faktiske prioriteringer i planer og budsjett. En av de viktigste utfordringene er at “stien” ikke har et profesjonelt apparat i ryggen – som tilfellet er i idretten. Det blir neppe fart på dette området før kommunene finner ordninger som kompenserer for denne skjevheten.

Denne kortversjonen av gir et overblikk over rapportens hovedfunn og anbefalinger.

Fullversjonen finner du her: Studie av kommunal og fylkeskommunal planlegging for nærtur - Om kommunal og regional planlegging for etablering av turveier og turstier i nærmiljøet