Forside Anleggsveileder for modellflyklubber i NLF

Modellflyplass

Anleggsveileder for modellflyklubber i NLF

NLF Modellflyseksjonen har laget denne veilederen i samarbeid med anleggskomiteen i NLF. Veilederen tar primært for seg anleggelse, drift og vedlikehold av dedikerte modellflyplasser, men også tilgang til haller for innendørsflyging, og tilgang til flyplasser for flyging av stormodeller.

Innhold

Slik kommer du i gang

 • Opprette en anleggskomité i klubben
 • Kontakt kommune og idrettsråd
 • Finne et egnet sted på egenhånd

Finansiering

 • Støtteordninger
 • Momskompensasjon
 • Spillemidler til anlegg

Godkjente anlegg for spillemidler

Støtteordninger for idrettslag

 • Sentrale støtteordninger
 • Støtte fra stiftelser, fond og legater
 • Regionale og lokale støtteordninger
 • Øvrige tilskuddsordninger
 • Penger til vedlikehold

Dugnad

 • Dugnadsvett – noen enkle kjøreregler

Regulering av anlegget

 • Mal for støysonekart

Bygninger

 • Forsikring av bygninger og løsøre

Haller for innendørsflyging

 • Tildeling av halltid til trening
 • Booking av restkapasitet
 • Leie gymsaler
 • Leie til stevner, treff, konkurranser
 • Oversikt over haller

Tilgang til flyplasser

 • Fremgangsmåte for å få tilgang til flyplasser til ikke-allmenn bruk
 • Radiotelefonisertifikat

Støy og miljø

 • Støy og naboklager
 • Fugl trives på modellflyplasser
 • Søppel og vrakrester
 • Flyging fra tilfeldige steder, islagt vann og lignende
 • Dispensasjon i LNF-område

Sikkerhet

Stevner og konkurranser