Energi og energieffektivisering

Energi og energieffektivisering

Idrettsanlegg er en kompleks bygningskategori med mange forskjellige bygningstyper. Aktivitetene som foregår i anleggene stiller høye krav til planlegging, bygging og drift. Energibruken i anleggene varierer kraftig, både mellom forskjellige anleggstyper og innen samme anleggstype.

Grunnen til dette kan være at det bygges få anlegg (sammenlignet med andre bygningskategorier), og at det derfor er vanskelig å bygge opp kompetanse og finne gode løsninger på hvordan man kan skape energieffektive idrettsanlegg.

Hvis du ønsker å se alt innhold på godeidrettsanlegg.no som tar seg an energi og energieffektivisering, kan du klikke her.

Annen informasjon