Norges Skiforbunds logo lagt over et bilde av en snøkanon.

Kulda er på trappene – her er tips for å spare kostnader

Skiforbundet med strømsparetips

Fjorårets vinter bar preg av skyhøye energikostnader, noe som rammet skiklubber med snøproduksjon hardt. Nå kommer Norges Skiforbund med flere gode tips, etter å ha høstet mange nyttige erfaringer.

Selv om idrettslag fortsatt er berettiget strømstøtte, er strømforbruk en stor kostnadsdriver for landets mange skiklubber med snøproduksjonsanlegg. Av den grunn kommer skiforbundet nå med en rekke gode tips, samt andre erfaringer de ervervet seg gjennom fjoråret.

Blant anbefalingene finnes det både kortsiktige og langsiktige tips, der Skiforbundet blant annet løfter fram å vurdere strømavtalen til idrettslaget, samt opparbeidelse av kunnskap om nettopp strømforbruk. 

Det å arbeide for å kutte kostnader knyttet til bruken av elektriske installasjoner går under betegnelsen enøk-tiltak. 

Fakta: Hva er enøk-tiltak?

Enøk er forkortelse for energiøkonomisering. Enøk-tiltak er en fellesbetegnelsen for alle tiltak og elektriske installasjoner som gir deg mest mulig energi for pengene. Enøk dreier seg om å forvalte forbruket på en god måte og dermed redusere sløsing. Det er i prinsippet energiøkonomisering. Målet er å redusere utgiftene uten å kutte i komforten.

Kilde: Elfag. Hva er egentlig ENØK? Elfag.no (sist oppdatert 12. oktober 2022)

Blant tipsene som nevnes er:

Kortsiktige enøk-tiltak

• Start snøproduksjonen ved litt kaldere temperatur enn idrettslaget vanligvis ville ha gjort. Snøproduksjonsutstyr er langt mer effektive ved kaldere temperaturer. 

• Kutt snøproduksjon på de mest kostbare tidspunktene. Prisene er som regel høyest om morgenen og ettermiddagen, så et godt tips kan være å produsere bare om natta, når det generelle forbruket i samfunnet er lavt. 

• Ta til takke med mindre snødybde enn tidligere. Å bruke prepareringsmaskin på lav snødybde kan være litt mer krevende, så det anbefales å anskaffe og benytte snødybdemåler. 

• Vurder kritisk hvilke traseer og løyper som må snølegges og prepareres.

• Sett dere inn i nettarifferingen for ditt nettområde. Unngå unødvendig effekttopper, som øker nettleien.

• Fjern tomgangskjøring av fossile biler.

Langsiktige enøktiltak

• Planér terreng og rydd traseer – det reduserer snømengdebehovet.

• Vurder nye og automatiserte snølanser, viftekanoner, pumpestasjoner mv. Slike reduserer strømforbruket med 30 til 50 %, sammenliknet med gamle.

• Vurder om SD-anlegg (styrings- og driftskontrollanlegg) for snøsystem kan kobles opp mot strømpriser for automatisk optimalisering av når tid anlegget skal gå.

• Skift ut fossildrevne kjøretøyer med elektriske snøscootere og ATV-er.

Les hele saken

Tips, triks og mange nyttige lenker finnes i sin helhet på forbundets nettsider: Grep for å redusere energikostnaden også i vinter – skiforbundet.no (publisert 17.10.2023)