Snøproduksjonskart

Varmere klima, mindre natursnø og flere snøproduksjonsanlegg danner et behov for en kartografisk oversikt over forholdene for snøproduksjon i Norge. Etter en studentoppgave i faget "Eksperter i Team" på NTNU, initiert av SIAT, er en slik kartløsning nå tilgjengelig på senorge.no. Vi vil takke Meteorologisk Institutt og Norges vassdrag- og energidirektorat for samarbeid i prosjektet.

Hensikten er at kartløsningen skal være et godt hjelpemiddel for å lettere kunne å ta veloverveide beslutninger knyttet til innkjøp av nytt utstyr samt plassering av nye anlegg. 

Bruksanvisning

  • For å se snøproduksjonskartet, bruk følgende lenke: Senorge.no - Klima
  • Ved å trykke på "Snømengde" i menyen til venstre og deretter "Snøproduksjonspotensial ved..." (velg antall grader), viser kartet snøproduksjonspotensialet (timer/år).

Om verktøyet

Våtkuletemperatur

Kartet viser antall timer pr. år med våtkuletemperatur (en kombinasjon av lufttemperatur og relativ luftfuktighet) under hhv. -3 °C, -5 °C og -7 °C.

Pekepinn om produksjonspotensial

-3 °C regnes ofte som terskelverdien for å kunne produsere snø, mens -7 °C og kaldere defineres som gode produksjonsforhold. Ettersom våtkuletemperaturen er den begrensende faktoren ved snøproduksjon, gir dette et godt grunnlag for å kunne bedømme produksjonspotensialet for et bestemt område. For mer informasjon om snøproduksjon, se veilederen:

Gode samarbeidspartnere

Vi vil rette en stor takk til Meteorologisk institutt og Norges vassdrags- og energidirektorat for deres innsats og bidrag til prosjektet. Deres hjelp og ressurser har i stor grad bidratt til resultatet i prosjektet. SIAT vil ikke minst takke Eksperter i team-gruppen som jobbet med dette prosjektet.

Veien videre

Datagrunnlaget kommer fra værmodellen Arome Meps hvor værvarsel fra de siste fire år er benyttet i en oppløsning på 1 x 1 kvadratkilometer. Planen fremover er å videreutvikle kartet ved å legge til nye elementer. Blant annet ønsker vi å legge inn en større temperaturskala, gjøre tidsoppløsningen mindre, øke datagrunnlaget og implementere forskjellige fremtidsscenarioer.