Logo SIAT

Redusert energibruk og godt inneklima i svømmeanlegg

Notat fra Senter for idrettsanlegg og teknologi 2019

I 2019 forsker Senter for idrettsanlegg og teknologi på sammenhengen mellom teknologi, inneklima og energibruk i svømmeanlegg. Dette gjøres ved å samle inn data fra både svømmeanlegg og utøvere.

I perioden oktober 2018 til mars 2019 samler SIAT inn måledata fra svømmeanlegg, og ca 300 anlegg er invitert til å delta i studien. Noen foreløpige resultater kan leses i dette notat. 

Du finner notatet i sin helhet under "Last ned".

Drifter du et badeanlegg og ikke har besvart eller mottatt skjema fra SIAT? Ta kontakt med Therese Bergh Nitter.