Logo NTNU

Kostnadsstatistikk: idrettshaller

Kortfattet rapport fra 2016

Idrettshallen, flerbrukshallen eller fleridrettshallen, som den også kalles, er en av de vanligste arenaer for idrett, både for skoler og organisert idrett i lagene. I denne rapporten presenteres kostnadsstatistikk for idrettshaller mellom 1996 og 2015.

Den kostnadsstatistikk som presenteres i denne rapporten er basert på de kostnadsoverslag som ble angitt i søknader om spillemidler og informasjon om anleggene som lå i Kulturdepartementets register for idrettsanlegg og spillemidler, Idrettsanleggsregisteret.

Detaljer om hvordan statistikken er hentet fram finnes i masteroppgaven Sport Facility Statistics som kan lastes ned her.

Kostnadstallene fra spillemiddelsøknadene er inflasjonsjusterte med 2015 som basisnivå. Denne rapporten inneholder både utdrag fra masteroppgaven og videre arbeid etter masteroppgaven.