KG2021 logo

Hvordan oppleves ulike kunstgressbaner med ulike fotballsko?

Notat fra Senter for idrettsanlegg og teknologi 2020

Flere norske spillere opplever at pilotbanene i prosjektet KG2021 (baner som har sand som ifyll) er glatte og harde. Leverandør av banene inviterte derfor 19 spillere fra 6 ulike klubber til Tyskland. Rapporten inneholder spillernes subjektive meninger og er ikke en del av et forskningsprosjekt.

I løpet av høsten 2019 testet spillerne tre ulike banesystemer i Tyskland med opptil 8 forskjellige typer fotballsko. Antall spillere som besøkte hver bane og testet ulike sko varierte fra 5-19. De tyske banene hadde tilnærmet lik eller høyere rotasjonsmotstand og støtdemping sammenligna med de norske banene (målt iht. FIFA-testmetode 4a og 6).

Spillerne ga muntlig uttrykk for at de opplevede banene i Tyskland som «mindre glatt» og «mye bedre» enn de norske pilotbanene. Skriftlig tilbakemelding ble gitt på et skjema, hvor spillerne rangerte sko- og bane på en skal fra 1-10 (1 = best, 10 =dårligst). Den tyske banen med høyest rotasjonsmotstand fikk best poengsum, uavhengig av skotype. Alle spillerne opplevde at skotype påvirker deres opplevelse av en bane.

Tilleggsinformasjon

På bakgrunn av spillernes tilbakemeldinger, ble dempematten i Flatåshallen byttet i november 2019. I tillegg ble olivenkjerner tilført som ifyll. Foreløpige muntlige tilbakemeldinger er at spillere er fornøyde med banen etter endringene og banen oppleves ikke lenger som glatt. Det arbeides med en skriftlig rapport om endringene og spillererfaringer fra Flatåshallen.