Illustrasjonsbilde skispor

Sluttrapport fra snøprosjektet "Bærekraftig snøhåndtering"

Interreg-prosjektet "Bærekraftig snøhåndtering" ble gjennomført mellom april og september 2017. Sluttrapporten fra prosjektet er nå tilgjengelig.

Prosjektet ble gjennomført av NTNU SIAT i samarbeid med Peak Innovation. Se mer informasjon om prosjektet "Bærekraftig snøhåndtering" på Gode idrettsanlegg

Hensikt

Hensikten med prosjektet var å skape et grunnlag for utforming av et hovedprosjekt innen snøforskning. I prosjektet er det gjennomført intervjuer med aktører i regionen som baserer seg på snø i sine virksomheter, for å identifisere behov og aktiviteter som kan bidra til å fylle disse behovene, slik at aktørene kan øke sin konkurransekraft og lønnsomhet.

Resultater

Prosjektet konkluderer med at det er et stort behov for kunnskap innen snøhåndtering, og følgende arbeidspakker legges frem til et videreført prosjekt:

  • Behovsstyrt snøforskning med fokus innen preparering, lagring, produksjon og bevaring av snø
  • Kunnskapsoverføring for å sikre godt samarbeid mellom forskning og næring i regionen
  • Styrke regionens FoU-miljø innen snøforskning for å kunne arbeide med snø i et lengre perspektiv

Videreføring og prosjektet SNÖRIK

Som en videreføring av forprosjektet har partnerne ansøkt Interreg om et hovedprosjekt med tittel: "SNÖRIK - Snöforskning og innovasjon over riksgrensen". Mer informasjon om SNÖRIK-prosjektet kommer publiseres på godeidrettsanlegg.no fremover.       

Logo Interreg Sverige-Norge, Europeiska utvecklingsfonden
Logo Trøndelag fylkeskommune
Noen av prosjektpartnerne i prosjektet SNÖRIK