Snøstripe med langrennsløype på et jorde

Støtte til Interreg-forprosjekt "Bærekraftig snøhåndtering"

NTNU SIAT har fått støtte fra Interreg-programmet Sverige-Norge til å gjennomføre forprosjektet "Bærekraftig snøhåndtering".

Forprosjektet går fra 15. april - 15. september 2017, og skal gjennomføres i samarbeid med Peak Innovation. Prosjektet er under delområdet Nordens grønne belte (Jämtland, Västernorrland og Trøndelag), med innsatsområde "små og mellomstore bedrifter".

Målet med prosjektet er å klargjøre hvilke behov som finnes i små og mellomstore bedrifter i regionen som er avhengig av snø i sin virksomhet, samt å identifisere aktiviteter som kan bidra til å fylle disse behovene. Prosjektet skal videre gi et godt grunnlag for å utforme et hovedprosjekt i samme Interreg-program, høsten 2017.

Prosjektet vil gjennomføres som et litteraturstudie med intervjuer av berørte aktører samt eksperter på snø. En sluttrapport vil foreligge i oktober 2017.    

Logo Interreg Sverige-Norge, Europeiska utvecklingsfonden
Logo Trøndelag fylkeskommune