Logo SIAT

SIAT forsker på energibruk i ishaller

Norske ishaller bes fylle ut spørreskjema

Ishaller er en av de mest energikrevende idrettsanleggene, og enkle tiltak kan redusere behovet for energi og dermed også innebære reduserte kostnader. Senter for idrettsanlegg og teknologi undersøker nå energiforbruket i norske ishaller, og datagrunnlaget kan avdekke stort potensiale for energisparing.

I disse dager sender SIAT ut et spørreskjema til alle landets ishaller for å samle inn data om ishallenes energiforbruk. Prosjektet har som mål å skaffe et godt datagrunnlag, slik at SIAT kan å hjelpe ishallene med å redusere energiforbruket. Ishaller er blant våre mest energikrevende idrettsanslegg. En enkelt ishall kan ha et årlig forbruk på flere millioner kilowattimer, og ishaller kan ofte spare store mengder energi ved hjelp av relativt enkle tiltak.

Har deres ishall ikke mottatt undersøkelsen? Ta kontakt!