Logo Norsk Friidrett

Østfold får friidrettshall

Nyhet fra Norges Friidrettsforbund

Nå er det klart at det blir interkommunal flerbrukshall tilrettelagt for friidrett sentralt plassert Nedre Glomma-regionen, nærmere bestemt på Greåker i Sarpsborg. Med friidrettsfasiliteter og ballflate blir dette et kjærkomment tilskudd på anleggsfronten lokalt, og ikke minst et stort løft for friidretten i hele fylket.

Artikkelen er mer enn 3 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Denne nyheten er hentet fra friidrett.no med tillatelse fra Norges Friidrettsforbund.

Som en del av det interkommunale prosjektet skal det i tillegg bygges ny idrettshall i Fredrikstad hvor det skal tilrettelegges for eliteseriespill i håndball og innebandy.

Dersom alt går etter planen kan hallen på Greåker stå klar i 2023.

Som mange andre anleggssaker har dette vært en lang prosess. I Østfold Idrettskrets ble det i 2011 vedtatt å utarbeide en anleggsplan med hovedfokus på interkommunale anlegg, og en arbeidsgruppe ble nedsatt. Her ble det utarbeidet en innsalgsplan-/arbeidsplan hvor blant annet en innendørshall for idrett kombinert med håndball, innebandy, innendørs friidrettsanlegg og aktivitetsflater for små idretter ble beskrevet for Nedre Glomma-regionen.

Dette arbeidet ble videreført i regi av Idrettskretsens anleggsutvalg, der en multihall med friidrett har stått på Anleggsplanen siden 2015.

Østfold Friidrettskrets har hele veien samarbeidet tett og konstruktivt med Østfold Idrettskrets, Norges Friidrettsforbund samt fylkets friidrettsklubber. Hilde Stokke, leder i Østfold Idrettskrets, har vært en avgjørende og sentral spiller, og fra friidretten har Tormod Antonsen (tidligere medlem av Sentralstyret i NFIF og tidligere styreleder i Østfold friidrettskrets) og Pål Evensen (styreleder i friidrettskretsen) vært pådrivere.

- Fra friidrettens side rettes en stor takk til Fylkeskommunen som har vært den store pådriveren og katalysatoren i arbeidet, sier Evensen til friidrett.no.

- En stor takk rettes også til Fredrikstad kommune og Sarpsborg kommune med de respektive idrettsråd. Med tanke på mange utfordrende politiske prioriteringer er vi meget takknemlige for at man felles har valgt å gripe denne unike muligheten som oppstod i forbindelse med fylkets skolebruksplan.

- For friidretten i Østfold vil dette naturlig nok få mange positive effekter med gode treningsforhold året rundt, gode muligheter for samarbeid på tvers av klubber og fullverdige innendørsarrangement også vinterstid. Dette legger igjen gode premisser for økt rekruttering og tilrettelegging for toppidrett, avslutter han.