Anleggsnyheter ikon

Anleggsnytt fra særforbundene uke 3 - 2022

Nyheter fra Norges Gymnastikk- og Turnforbund og Norges Tennisforbund

Vet du hvor mange basishaller som har blitt bygget de siste 1,5 årene i Norge? Eller hvor mange padelbaner som har åpnet i Bergen i 2021? Det kan du lese om i ukens anleggsnytt fra særforbundene!

160 basishaller i 2034?

Målsettingen til Norges Gymnastikk- og Turnforbund er at det i 2034 skal finnes 160 basishaller i Norge. I dag har man kommet opp i 81 haller, hvorav 19 har blitt ferdigstilt de siste 18 månedene! 

På nettsidene til Norges Gymnastikk- og Turnforbund kan du lese mer, og se bilder fra flere av basishallene:

Mange nye basishaller! - gymogturn.no (publisert 07.01.2022)

Padel-boom i Bergen

Padeltennis har hatt stor fremfart i Norge de siste årene, og i Bergen har fem sentere åpnet i 2021. De nye anleggene har til sammen 30 padelbaner, hvilket har gitt gode forhold for den egenorganiserte idretten. I stedet for å stikke kjepper i hjulene på hverandre, har de mange sentrene heller inngått samarbeid, der fokus ligger på å introdusere idretten til så mange som mulig. Dette har vist seg å være en suksess.

Les mer på Norges Tennisforbunds nyhet-nettside norsktennis.no:

Fra 0 til 30 baner på 5 måneder - norsktennis.no (publisert 10.01.2022)