Mye folk på åpning av bandybane
Islagt bandybane - Voldsløkka
Islegging på bandybane
Byggeplass Voldsløkka
Islegging Voldsløkka
Islegging Voldsløkka
Isbane i flomlys
Landhockeybane Voldsløkka

Voldsløkka is- og landhockeybane

Norges første kombinasjonsbane for bandy og landhockey

Voldsløkka is- og landhockeybane i Oslo er Norges (og kanskje verdens) første kombinasjonsbane for bandy og landhockey. Det er også første gang man i Norge anlegger en bane som primært er tilpasset landhockey. Banen åpnet i 2017 og skal på sikt bli en arena for internasjonale turneringer. Anlegget er anbefalt av Norges Bandyforbund.

Bakgrunn

Planleggingen av en kunstisbane på Voldsløkka startet allerede på 80-tallet. Av ulike grunner har prosjektet latt vente på seg og først i 2016 var det satt av tilstrekkelig med penger til en kunstis- og landhockeybane. Sagene IF, Bandyforbundet og Oslo og Akershus bandyregion har vært sterke pådrivere for prosjektet i mange tiår. Byggherre Kultur- og idrettsbygg Oslo KF har hatt tett dialog med nevnte aktører gjennom byggeprosessen.

Anlegget

Anlegget er en kombinasjonbane for bandy og landhockey. Bandy spilles på kunstis om vinteren og landhockey på kunstgress fra vår-høst. Fase 1 av prosjektet inkluderte banedekke, teknisk bygg med ismaskin, teknisk lager for utstyr og mannskapsrom. Fase 2, som ble igangsatt sommer 2017 består av garderobebygg, klubbhus med kiosk, speakerbod og arrangementsrom med kontor.

Oppbygging

Banen er bygd opp med kjøleanlegg for islegging og et toppdekke med støtdempende pad og kunstgress for landhockey. Prosessen med å finne den optimale baneoppbyggingen har i følge byggherre vært spennende. Mange behov har blitt tatt hensyn til: behov for støtdemping og svikt i landhockeyspill, kjøleanlegg til islegging på vinteren og hensyn til at overvann må kunne renne igjennom de øverste lagene. Både norske spesialkonsulenter og utenlandske leverandører har blitt benyttet for å komme frem til en løsning som tilfredsstiller både bandy og landhockey.

Første av sitt slag

Det er første gang man i Norge (og trolig også i verden) kombinerer landhockey (med kunstgress) med kunstis på samme spilleflate. Sesongmessig passer dette veldig bra, da bandysesongen starter når landhockeysesongen slutter og visa versa. Det er også første gang man anlegger en bane som primært er tilpasset landhockey. I Norge er det vanlig å spille landhockey på samme kunstgress som i fotball. Landhockey-gresset skiller seg fra dette ved at det er kortere og tettere vevd. Det brukes heller ikke gummigranulat i landhockey-gress. I banen på Voldsløkka har man valgt å bruke kunstgress som fylles med et tynt lag sand, en løsning som ikke krever så mye vanning som gresstyper uten sand.

Brukere

Landhockeybanen, som vil bli hovedarena for idretten i regionen, er for lengst tatt i bruk. I september ble det avholdt NM-kamper i landhockey og på sikt er ambisjonen å arrangere internasjonale turneringer. Banen ble islagt i for første gang i starten av november 2017.

Sagene IF er den store lokale klubben på Voldsløkka, og har foruten landhockey og bandy, tilbud innenfor sju andre idretter.

Bandy har lange tradisjoner i området, mens landhockey er et nyere tilskudd. Sistnevnte idrett har utspring fra blant annet England og Nederland og deres tidligere kolonier.

Drift

Driften på sommerhalvåret er relativt ukomplisert og håndteres av Bymiljøetaten. Typiske oppgaver er feiing, rensing av kunstgress og søppelhåndtering. På vinteren, når det legges kunstis til bandy, er driften mer krevende både med tanke på energiforbruk, tidsbruk og behov for teknisk kompetanse. Kultur- og idrettsbygg i Oslo kommune står for driften av det tekniske anlegget, mens Bymiljøetaten og Sagene IF har ansvar for islegging, høvling og brøyting. Banen er islagt fra ca. 1. november til 15. mars.

Kunstgresset

Banen er utstyrt med vanningssystem, men man regner med at dette vil brukes forholdsvis lite. Kunstgresset har sand-fyll og fordelen med dette er at det krever mindre vanning enn konvensjonelt kunstgress. Dette er bra for driftsøkonomien og også i tråd med forbundets oppfordring om å redusere vannforbruket.

Islegging

I forkant av vintersesongen 2017 var det noe usikkerhet med hensyn til isleggingen og hvorvidt man ville få et jevnt lag med is. Bakgrunnen for dette var den noe utradisjonelle og uprøvde oppbygningen med gummipad og kunstgress over kjølerørene. Etter noen dager med vanning og kjøling kunne man likevel konstatere at løsningen fungerte slik tiltenkt.

Utfordringer med kunstgressdekket

Det har vært utfordringer med kunstgressdekket på Voldsløkka over flere sesonger. 1. november 2019 var det planlagt at is skulle legges på banen, men pga. trøbbel med kunstgresset var dette ikke mulig. I 2021 ble også banen stengt for voksenbandy som følge av luftlommer i isen som førte til krakelering. Dette skyldes ifølge Bandyforbundet at vanngjennomtrengelighet fra toppdekket ned til fryserørene ikke er god nok..

Les mer om dette på Lokalavisen Sagene Avis skriver sine nettsider og i Vårt Oslo:

Denne kunstgressbanen var ny for to år siden - nyhet på Sagene Avis sine nettsider

Bandyforbundet stenger Voldsløkka for voksen-bandy. Tragisk, sier forbundet - nyhet på Vårt Oslo sine nettsider.

Oslo kommune jobber med å finne en løsning. Kontakt Bandyforbundet for oppdatert informasjon om anlegget.

Økonomi

Hele anlegget (fase 1 og 2)  kostet ca. 80 millioner kr. eks. mva. Det skal søkes om 13,5 mill i spillemidler. Av dette er 8 mill. bandybane, 2,5 mill landhockey, 1 mill. for klubblokaler, 1 mill. for lager/ driftslokaler og 1 mill. for garderobebygg. Driftskostnader kommer på 1,5-2 mill. kroner eks. mva. i året. Dette inkluderer lønn, teknisk drift, energi og renhold.