Ikon idrettsbygg

Passivhusstandard for idrettshall

I dette verktøyet får du grunnleggende informasjon om passivhus og svar på hva som skiller en idrettshall fra et yrkesbygg. Verktøyet er skrevet av NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi.

Grunnleggende om passivhus

Passivhus som standard for bygninger er en videre utvikling mot mer energigjerrige og miljøvennlige bygg sammenlignet med TEK 10. I hovedsak kjennetegnes passivhus ved at de er godt isolert, bruker lite energi til oppvarming, benytter hovedsakelig fornybar energi, og har god tetthet.

I tillegg stilles det strenge krav til de byggtekniske løsningene og ventilasjonsanlegget for at et bygg skal oppnå passivhusstandard.

Ingen eksisterende standard for idrettshall

Det finnes ingen egen byggeteknisk standard for idrettshall. NS 3701 "Kriterier for yrkesbygg og lavenergibygninger" angir kravene som må oppfylles for yrkesbygg, og dermed også idrettsbygg. Standarden bygger på metodikk for energibehovsberegninger fra NS 3031, men det kan argumenteres for at bl.a. bruksareal er en upresis parameter for å beskrive energibruk i idrettsbygg.

Foreliggende rammer for idrettsbygg

I foreliggende TEK17 er energiramme for idrettsbygg satt til 145 kWh/kvm BRA. Idrettshall er den typen idrettsbygg det er flest av, og forståelse av idrettshallens egenart er nødvendig for å gjennomføre god planlegging og bygging.

Les mer i den nedlastingsbare filen.