Leirskallen turnhall. Fasade
Leirskallen turnhall under oppføring
Leirskallen turnhall sett innenfra

Leirskallen turnhall

En moderne turnhall bygget i passivhusstandard

Leirskallen turnhall er en topp moderne turnhall / basishall med apparater for både topp og bredde. Nedfelte groper, trampoline, tradisjonelle turnapparater (frittstående, bøylehest, ringer, hopp, skranke, svingstang, bom) og apparater for troppsgymnastikk (trampett og tumbling) gjør at dette er en svært godt utstyrt hall som favner mange brukergrupper. Turnhallen er anbefalt som forbildeanlegg av Norges Gymnastikk- og Turnforbund.

Bakgrunn

Turn er en idrett som krever mye utstyr. Nordstrand Turnforening har regnet ut at de i årenes løp har flyttet utstyr tilsvarende vekten av Eiffeltårnet! I den nye hallen står utstyret framme hele tiden.

Forprosjekt i 2010, ferdig hall i 2015

Før Leirskallen stod ferdig, var det tre turnhaller i Oslo, men ingen i Oslo syd. På budsjettet for 2010 bevilget bystyret 10 millioner kroner til et forprosjekt for hallen. Dette var ferdig tidlig i 2011 og det ble besluttet å gå videre med prosjektet. Etter videre bearbeiding og ekstern kvalitetssikring, vedtok bystyret i 2013 at hallen skulle bygges. Byggearbeidet tok til i januar 2015 og hallen var ferdig i desember samme år.

Det er flere etater som har vært involvert i utviklingsarbeidet. Idrettsetaten hadde ansvaret inntil etaten ble innlemmet i Bymiljøetaten i 2011. Deretter videreutviklet Bymiljøetaten prosjektet fram til Kultur- og idrettsbygg overtok det sommeren 2015.

Anlegget

Leirskallen turnhall er en flerbrukshall spesielt tilrettelagt for turn. Anlegget har et bruksareal på 2284 kvadratmeter. Det har kostet om lag 87 millioner kroner å bygge hallen. Det er arkitektene Hille Melbye som har tegnet anlegget.

Fokus på lyd og lys

Det er blant annet lagt vekt på lyd- og lysforholdene inne i hallen, i kontorene og andre oppholdsrom. Deler av hallveggene er kledd med perforerte gipsplater med bakenforliggende akustiske matter som gir gode lydforhold. I vinduene er glass erstattet med aerogelpaneler. Dette er energibesparende og gir et viktig bidrag til byggets miljøprofil. Panelene bryter også lyset på en annen måte enn glass, slik at sollyset ikke blender når solen står inn gjennom vinduene. Utvendig er hallen delvis dekket av en ikke-reflekterende metallfasade, og delvis av stående panel av sibirsk lerk.

Drift og vedlikehold

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF eier anlegget og har ansvaret for vedlikehold og forvaltning. Bymiljøetaten leier bygget av foretaket. Nordstrand Turnforening står for driften av hallen, og skisenteret drifter sin del av anlegget.

Nøkkelpunkter

Passivhus

Oslo kommune har vedtatt at alle nye bygg skal ha passivhusstandard. Det går i korthet ut på at bygget skal bruke 75 prosent mindre energi enn det som er vanlig for tilsvarende bygg. Grunnen til at det kalles passivhus er at man bruker passive tiltak for å redusere energibehovet; Yttervegger, tak, gulv og vinduer er ekstra godt isolert, bygget er svært tett og har lite lekkasje av luft. Dessuten er det et krav at oppvarming ikke skal skje ved hjelp av fossile brennstoffer eller elektrisitet.

Leirskallen turnhall varmes opp ved hjelp av varmepumpeteknologi. Det er boret seks 210 meter dype energibrønner. I tillegg til å sørge for oppvarming, bidrar brønnene til å forvarme vann til berederne slik at det spares energi til varmtvann. Glass er erstattet av aerogelpaneler som isolerer bedre.

All belysning er basert på LED-armatur. Dette er både energibesparende og har lang levetid slik at utskifting forekommer sjeldnere. Alle materialer som er benyttet, er vurdert med tanke på miljøprofil for å unngå stoffer som kan ha helse- eller miljømessige konsekvenser.