Kuleisen - pistol- og curlinghall bygges i Haugesund

Kuleisen - pistol- og curlinghall bygges i Haugesund

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Prislappen for "Kuleisen" er på 42 millioner kroner, eks. MVA. Etter planen skal hallen finansieres blant annet av fire millioner kroner fra Kulturdepartementets anleggspolitiske program (i tillegg til ordinære spillemidler), kommunen, dugnad, crowdfunding og andre sponsormidler.

Første etasje skal inneholde skytebaner og i andre etasje skal det være fire curlingbaner. I tillegg skal anlegget inneholde klubblokaler, sosiale rom, garderober og publikumsarealer.

Skytedelen vil ha både 50- og 25-metersbaner. I tillegg vil en dreibar vegg gjøre det mulig å tilrettelegge for flere typer skyting og distanser på samme tid. Luft og lysforhold skal også kunne endres etter type skyteøvelse. Curlingbanene vil fryses ned to og to.

Fra kuleisen.no:

«Fokus er at hallen skal bli en møteplass for ALLE – fungere som et naturlig møtested for utøvere og andre i idrettsparken i Haugesund. Både pistol skyting og curling kan defineres som konsentrasjons sport. Dette kan i de aller fleste tilfeller være et godt supplement til fotball, håndball, turn, svømming etc. for bedre resultat. Curling og/eller skyting kan være med å utvikle balanse, konsentrasjon, presisjon, mental styrke, samarbeidsevne og taktiske egenskaper til nytte i skole, idrett, arbeid og på annet vis.»

Les mer:

Haugesund Pistolklubb: http://haugesund-pistolklubb.no/?p=1094

Hnytt: https://hnytt.no/2017/04/26/pistol-curlinghallen-skritt-naermere-realisering/

Annen informasjon

18 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Vurdering av smeltevann fra innendørs ishall (2016)

Denne oppgaven, skrevet våren 2016 ved NTNU, undersøker potensialet for gjenbruk av smeltevann til isproduksjon og -preparering i en ishall.

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Aktuelt

Flerbrukshallen "Kuleisen" er nå offisielt åpen

Fredag 18.januar var det offisiell åpning av den nye flerbrukshallen til Haugesund Pistolklubb og Haugesund Curlingklubb. "Kuleisen" er resultatet av et samarbeid mellom to klubber fra hver...

Innholdstype: Veiledere

Forskrifter om anlegg av, kontroll med og godkjennelse av sivile skytebaner av 1. juli 1988

Du finner her forskrifter, utforming og sikkerhetsbestemmelser for sivile skytebaner.

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Fosnes kommune

Fyret flerbrukshus

Våren 2010 ble Fosnes kommune nødt til å stenge det eksisterende svømmebassenget på Jøa på grunn av for dårlig teknisk stand. I forbindelse med planlegging av nytt bad ble det lagt til rette for et...

Innholdstype: Veiledere

Generelle tekniske regler

Dette er en veileder med tekniske regler for skyttersporten. Veilederen er utarbeidet av Norges Skytterforbund med grunnlag i International Shooting Sport Federations General Technical Rules. Dette...

Innholdstype: Verktøy

Hvilke faktorer påvirker iskvaliteten?

Dette infobladet utarbeidet av US Figure Skating adresserer faktorer som påvirker iskvaliteten i en ishall. Vannkvalitet, vanntemperatur, istemperatur, lufttemperatur og luftfuktighet er temaene i...

Innholdstype: Veiledere
Idrettshaller - Planlegging og bygging

Idrettshaller - Planlegging og bygging

Denne veilederen utgitt av Kulturdepartementet (2016), i samarbeid med Norges idrettsforbund, olympiske og paralympiske komité og aktuelle særforbund, dreier seg om idrettshallen; en hall som brukes...

Innholdstype: Temaside

Isanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene.

Innholdstype: Veiledere

Ispreparering i Vancouver 2010

Du finner her et informasjonsblad som omhandler is og ispreparering utarbeidet til de Olympiske vinterlekene i Vancouver 2010.

Sider