NM miks curling, Stange curlinghall
Curlingsten og is
Sosial sone med bord og stoler. Innsyn til curlinghallen.
Stange curlinghall
Dame setter opp poeng på tavle.
Isflater i Stange curlinghall
Curlingkamp i Stange curlinghall

Stange curlinghall

Fra industribygg til curlinghall

En nybygd industrihall på 1 200 m² ga Hedmarken Curlingklubb muligheten til å få en egen curlinghall. Kun ett år etter at satsing på ny hall og valg av lokale var bestemt, sto curlinghallen ferdig og klar for bruk. Stange curlinghall består i dag av fire baner med internasjonale mål, garderober, sosiale rom og kjøleanlegg. Isanlegget er i utgangspunktet mobilt, men er montert permanent i Stange. Anlegget er anbefalt av Norges Curlingforbund.

Bakgrunn

Hedmarken Curlingklubb (på den tiden Hamar Curlingklubb) brukte tidligere ishallen Vikingskipet på Hamar som trenings- og konkurransearena, men kampen om istid fikk klubben til å se seg om etter en ny lokasjon for å få på plass egne curlingbaner. I Stange fant de en nybygd industrihall på 1 200 m². I august 2015 vedtok klubben ved ekstraordinært årsmøte å satse på ny curlinghall i Stange. Hedmarken curlingklubb tok over industrihallen i april året etterpå, og isen lå klar i oktober samme år.

Anlegget

Stange curlinghall består av fire baner med internasjonale mål, garderober, sosiale rom og kjøleanlegg. Isanlegget er mobilt og kan flyttes, men er montert på permanent måte her. Tidligere har man blant annet brukt dette islanlegget i VM i curling i Basel i 2016.

Prosessen

Det meste av byggingsarbeidet ble gjort på dugnad av medlemmer og samarbeidspartnere – sammenlagt anslås over 3000 timer.

Valgte dugnad istedenfor profesjonelt firma 

Klubben vurderte i starten av prosessen å hyre et profesjonelt firma til å styre byggeprosessen, men fant dette for dyrt. Dette påførte prosjektgruppen og de andre medlemmene i klubben en del merarbeid, men heldigvis hadde de medlemmer i klubben med kompetanse på flere nødvendige felt, som f.eks. bygg, elektro, automasjon og VVS, som var til god hjelp.

Klubben fikk også hjelp av Norges Curlingforbund sine eksperter og ikke minst hjelp fra det internasjonale curlingforbundet, ved Leif Öhman (World Curling Federation).

Økonomi og finansiering

I startfasen anslo klubben at det ville koste ca. 4,3 millioner kroner å gjøre om bygget til en curlinghall (hvilket kan sammenlignes med Leangen curlinghall, som kostet ca. 18 millioner å etablere i 2014). Kostnaden endte opp på 5,5 millioner kroner, ekslusive dugnadstimer. Ca. 6,8 millioner var tilskuddsberettigede kostnader i spillemiddelsøknad for 2018.

Finansiering:

  • Spillemidler: 2 278 000 kr
  • Egenkapital: 736 497 kr
  • Kommunalt tilskudd: 2 133 000 kr
  • Dugnadsverdi: 1 686 450 kr

Drift

Hallen leies med langvarig avtale. Dette er veldig viktig, ettersom det er et krav om 30 års leiekontrakt for å få spillemidler (Se anleggsregisteret.no for mer informasjon om spillemidler).

Curlingisen ligger fra september til mai, og koster ca. 1,2 millioner å drifte i året.

For den tekniske delen av anlegget bør man ha kompetanse på overvåkningssystemet og kunne enkle triks for å rette på feil. Det er også viktig å ha god avtale med leverandøren ved avbrudd.

Icemakerkapasitet, dvs. kunnskap om curlingis og hvordan man lager den, er veldig viktig.
For å klare driften økonomisk, leier man ut til f.eks. teambuilding for bedrifter eller bursdagsselskaper. Derfor er det også viktig med selgeregenskaper. Det er en utfordring å finne den optimale utnyttelsen av et curlinganlegg som nesten kun er driftet på frivillighet. 

Flere av utdanningsprogrammene ved Stange videregående skole har 1-2 treninger i hallen per uke i sesongen.

Utfordringer

Ingen i klubben hadde erfaring fra drift av et curlinganlegg, og i starten av driftsfasen oppstod noen problemer, som ble løst sammen med leverandørene. Blant annet var det feilfunksjoner på ventilasjon og luftfuktighet  i begynnelsen, og noen driftsproblemer med ismaskinen.

Nøkkelpunkter

Stor kapasitet for is

Ismaskinen har kapasitet til å drifte mer is enn hva klubben har, hvis det skulle bli behov for mer kunstis. Klubbens anlegg er billigere å anskaffe en et "permanent" anlegg og de variable driftskostnader er på 35-40 000 per måned.

Billig curlinghall

Hedmarken Curlingklubb sin måte å gjøre dette på er (var) helt unik I Europa. Slike mobile isanlegg har en lang historie, men brukes mest i forbindelse med messer og kortvarige vinteraktiviteter, hvor kravet til iskvalitet ikke er like høye som ved permanente anlegg. Klubbens kostnader ved etablering av fire curlingbaner var ca. 20 % av en vanlig isbane og det at de leier "huset" til en ganske fordelaktig pris, gjorde at anlegget kunne etableres uten altfor stor risiko. Denne form for is fungerer helt perfekt, ifølge klubben.

Medlemsøking

I 2016 var antallet medlemmer 50, ved utgangen av 2018 er klubben oppe i over 200 medlemmer.

Kommunalt tilskudd

Det var en stor fordel for klubben å etablere curlinghallen i Stange kommune, som da fremdeles hadde kommunale tilskudd tilsvarende spillemidler. Det kommunale tilskuddet var avgjørende for at økonomien i klubben og prosjektet ble god.

Tilpasset

Det er knyttet noen utfordringer til å etablere baner i et eksisterende bygg. Det gikk, men banenes bredde er nesten nede på et minimum, og plassering av klubbhuset er litt uvanlig.