Drop under paraishockeykamp
Gjennomsiktig vant
Ishockeybane med gjennomsiktig vant
Curlingbane bak ishockeybanen. Beskyttelsesnett er plassert mellom banen.
Ishall
Tribuner
Barn i lekpreget skøyteaktivitet.
Ishallen sett utenfra
Trener gjennomfører taktikkprat i garderoben.
Ungdommen følger nøye med på curlingtrenerens instruksjoner

Skien ishall

Spesielt tilrettelagt for paraishockey

Ishallen i Skien fritidspark er en funksjonell og brukervennlig ishall med 30 x 60 m ishockeyrink og "minicurling". Ishallen ligger midt i en stor fritidspark, og kombineres blant annet med en utendørs isstadion. Hallen inneholder fem garderober, lagerrom, klubbhus for lokal ishockeyklubb samt kafeteria. Det er gjennomført en omfattende EPC i anlegget og overskuddsvarme nyttes til oppvarming av egen bygningskropp av et tilliggende badeland. Vantet er spesielt tilrettelagt for paraishockey (også kalt kjelkehockey). Ishallen er anbefalt som forbildeanlegg av Norges Ishockeyforbund.

Bakgrunn

Utgangpunktet var en utendørs ishockeybane fra tidlig 1970-tall - først med naturis og senere med et anlegg for kunstisproduksjon. Skien Ishockeyklubb, som ble stiftet i 1965, hadde over flere år ytret ønske om ishall.

Våren 2004 var det flere lokale krefter både fra idrettsmiljøet og kommuneadministrasjonen som fremmet ideen om en ishall. Vedtaket ble fattet i Skien kommune våren 2004, og hallen stod ferdig høsten 2005.  Skien kommune fikk en tilleggsbevilgning på kr 2 mill. i tillegg til ordinære spillemidler, som var en utløsende faktor for realisering av prosjektet. Skien ishockeyklubb hadde over år spart midler til anlegget, og gikk inn i prosjektet med en kapital på kr 0,5 mill.

Utendørs ishockeybane begrenses av været

Ishockeyaktiviteten i Skien var begrenset av værforholdene, og det forelå et helt klart potensial og behov for å etablere gode anleggsforhold i denne delen av Norge som var uten særlig god anleggsdekning for ishockey.

Anlegget

Anlegget ligger lokalisert på Moflata i Skien (59.184606, 9.596594), midt Skien fritidspark som består av en lang rekke idrettsanlegg og områder for fysisk aktivitet.

Brukere av hallen

Primærbrukeren av hallen er ishockeylag fra Skien og omegn. Ishockeyforbundet bruker anlegget til ulike treningsleirer og kamper av ulike slag, samt paraishockeylandslag. Curlingbanene, som er for korte for ordinært konkurransespill, blir i hovedsak brukt av bedriftsidrettslag og publikum generelt.

Hallens innhold

Kafeteriaen i ishallen er utgangspunkt og servicepunkt for en lang rekke utendørs aktiviteter (klatrepark, bowls, tennis, minigolf, frisbeegolf, padel, sandvolleyball, isstadion og tur- skiløyper) som ligger i umiddelbar nærhet til ishallen. 

Foruten en standard 30 x 60 m ishockeybane (internasjonal mål)  og en "minicurlingbane" består anlegget av:

  • Klubbhus for Skien Ishockeyklubb
  • Tribune for ca. 900 personer
  • Fem garderober
  • Lagerrom
  • Tekniske rom
  • Kafeteria

Ishockeybanen er spesielt tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelse hvor blant annet vantet er gjennomsiktig både på innbytterbenker og utvisningsbåser. Anlegget er også godt tilrettelagt for andre isaktiviteter, men så langt har ikke idrettsmiljøene i området klart å etablere seg.

Prosessen

Ønsket om et ishall var til stede i nærmere 20 år. Da først de konkrete planen ble lansert, gikk det derimot svært raskt fra skisse til ferdig hall. En viktig forutsetning for dette var Kulturdepartementets så kalte programsatsningsmidler på ishaller fra 2004.

Byggetiden ble svært kort, ca. 1 år. Bakgrunnen for dette er at utendørsanlegget allerede lå der, og tomten var enkel å etablere. Store deler av det tekniske anlegget kunne gjenbrukes.

Det meste av grunnarbeidene ble utført på dugnad.

I og med at hallen ble planlagt og prosjektert i 2004/2005 og de personene som var sentrale den gangen er ikke lenger arbeidsaktive og/eller har flyttet arbeidsplass, har vi ikke mer informasjon om prosessen.

Økonomi og finansiering

Hallen hadde en sluttkostnad på ca. kr 32. mill. Totalt mottok anlegget kr 12 mill. fra spillemidlene og kr 0,5 mill. fra Skien Ishockeyklubb. Skien kommune finansierte resterende.

Årlig driftskostnad i hallen beløper seg til ca. kr 12.1 mill. og hallen genererer årlig ca. kr 6.8 mill. inntekter.

Drift

Hallen har behov for kjøleteknisk kompetanse, særlig nå som anlegget begynner å dra på årene. Ut over dette består driftsoppgavene av generelt vedlikehold og drift av selve isen.

Et svært viktig faktor i hallen er å kjøre avfuktingsanlegget optimalt. I de siste 5 årene har hallen vært drevet på helårsbasis på bakgrunn av idrettslige behov også i sommerhalvåret.

I 2014 gjennomførtes et større EPC prosjekt i hele parken, herunder flere tiltak i ishallen. For å nevne noen tiltak så ble LED-belysning installert, oppgradering av ventilasjonsanlegg, etterisolering og byting av porter mm. Dette resulterte i en driftsbesparelse på totalt 42 % i parken.

Nøkkelpunkter

Kafeteriaen er en sosial møteplass for både idrettslag og publikum generelt. Utsalg av enkel mat, utleie og sliping av skøyter medfører gode inntekter til driften av hallen.

Hallens energiforsyning inngår i en større samdrift av det totale energibildet i Skien fritidspark. Dette er en svært viktig og økonomisk gunstig løsning.

Skien fritidspark er stolte av å kunne presentere et anlegg som er godt tilrettelagt for personer med en funksjonsnedsettelse. Særlige er det hyggelig å ha besøk av både et lokale, nasjonale og internasjonale paraishockeylag (var tidligere kalt kjelkehockeylag). 

Hallen ligger som en del av et større idrettstilbud, og således inngår tilbudet i hallen som en del av en helt fantastisk aktivitetstilbud både til idrettslag og publikum generelt.