Spesifikasjon for svømmeanlegg (2018)

Denne spesifikasjon er utviklet av Norges Svømmeforbund, og anlegg som bygges etter denne spesifikasjonen skal først og fremst være tilpasset idrettens behov.

Svømmeidrettens fire disipliner, svømming, stup, synkronsvømming og vannpolo, stiller alle spesielle krav til anlegget. Det er imidlertid mulig å kombinere to eller flere aktiviteter i samme anlegg, men de kravene hver aktivitet har til basseng må tilfredsstilles. Disse kravene dekkes i spesifikasjonen.

I spesifikasjonen finner du mye nyttig informasjon, men notér at vedleggene ligger på nettsidene til Norges Svømmeforbund:

Svømmeanlegg på Norges Svømmeforbunds nettside