Kombinert

Verktøy fra Norges Skiforbund

Kombinert er en idrett som setter krav til mange egenskaper. Man må være rask, spenstig, myk og smidig for å kunne hoppe bra på ski, samtidig som man må være utholden og sterk for å gå fort på ski. I dette verktøyet kan du lese mer om kombinert og hvilke krav idretten stiller til anlegg.

Om kombinert

Kombinert er en idrett som setter krav til mange egenskaper. Man må være rask, spenstig, myk og smidig for å kunne hoppe bra på ski, samtidig som man må være utholden og sterk for å gå fort på ski.

Kombinertkonkurranser består av en hoppdel og en langrennsdel. Hoppkonkurransen gjennomføres normalt først. Normalt vil man kjøre Gundersenformatet (jaktstart) i kombinert, altså at vinneren av hopprennet starter først, nr. 2 i hopprennet starter som nr. 2 osv.

Hoppdelen

Normalt er det 1 hopp for juniorer og seniorer og 2 hopp for aldersbestemte klasser. Bakkestørrelser er normalt:

  • Senior og junior: K punkt 90-120
  • 15 og 16 år: K punkt 50-90
  • 13 og 14 år: K punkt 30-60
  • 12 år og yngre: K punkt maks 30

Meterverdi på de ulike bakkestørrelsene:

Bakkestørrelse Meterverdi
0-19 m 5,2 poeng per meter
20-24 m 4,8 poeng per meter
25-29 m 4,4 poeng per meter
30-34 m 4,0 poeng per meter
35-39 m 3,6 poeng per meter
40-49 m 3,2 poeng per meter
50-59 m 2,8 poeng per meter
60-69 m 2,4 poeng per meter
70-79 m 2,2 poeng per meter
80-99 m 2,0 poeng per meter
100 m og større 1,5 poeng per meter

Langrennsdelen

Distansene for langrennet er normalt:

  • Senior: 10 km
  • Junior: 5 og 10 km
  • 15 og 16 år: maks 5 km
  • 13 og 14 år: maks 3 km
  • 12 år og yngre: maks 2 km

Når startintervallene for langrenn regnes ut, legges poengdifferansen mellom vinneren av hopprennet og hver enkelt løper til grunn og omregnes til tidsdifferanser.

Følgende poeng-verdier gjelder pr. min:

Øvelse Løypelengde [km] Poeng/minutt Poeng/sekund
Gundersen senior 10 15 4,00
Fellesstart senior uten stilkarakterer 10 15 4,00
Gundersen junior 5/10 15 4,00
Gundersen 15-16 år 5
3
20
25
3,00
2,40
Gundersen 13-14 år 3 25 2,40
Gundersen 11-12 år 2 30 2,00
Gundersen 8-10 år 1 40 1,50
Gundersen 0-10 år 0,5 60 1,00
Supersprint 1 120 0,50
4*5 km lag 20 45 1,33
3*5 km lag 15 33 1,82

Spiralmetoden 1 km/500 m med 2 hopp: 1 hoppoeng = tillegg på 1 m.

Spiralmetoden 1 km/500 m med 1 hopp: 1 hoppoeng = tillegg på 2 m.

Kompaktanlegg

Med «kompaktanlegg» menes anlegg hvor hoppbakken og langrennsløypa ligger i umiddelbar nærhet av hverandre. Man skal altså ikke behøve å forflytte seg for å komme fra det ene til det andre og man kan benytte samme skiftebu for både hopp og langrennstrening. Kompaktanlegg har mange fordeler:

Lettere å preparere

Ved kompaktanlegg vil man kunne benytte mye av det samme prepareringsutstyret til både hoppbakke og langrennsløype og dermed slippe å frakte prepareringsutstyr over lange distanser.

Effektivitet

Man kan kjøre både hopp og langrennstreninger i løpet av en økt.

Større treningsmiljø

Flere som befinner seg på samme sted.

Miljø

Mindre kjøring, både med folk og prepareringsutstyr.

Forskjellige løyper

0,5 km løype

Løypa bør være flat/ småkupert. Den bør være laget slik at løperne kan gå rytmisk og teknisk på ski gjennom hele løypa og bør være så bred at man kan passere uten problem. Løypa kan gjerne kombineres med elementer fra et skileikanlegg. Eksempel er at starten på løypa er flat for så å stige opp til toppen av en bakke og deretter ha en kombinasjon av for eksempel orgeltramp og porter i nedoverkjøringen.

Høydeforskjell mellom høyeste og laveste punkt i løypa bør ikke være på mer enn 10 meter.

0,75 km løype

Løypa bør være laget slik at løperne har mulighet for å gå rytmisk og teknisk på ski gjennom hele løypa. Den bør være så bred at man kan passere uten problem. Profilen bør være slik at ca. 1/3 av løypa er stigning, ca. 1/3 av løypa er flat/småkupert og ca. 1/3 av løypa er utforkjøring. Stigningene bør være mellom 9 og 18%. Høydeforskjell mellom høyeste og laveste punkt i løypa bør ikke være på mer enn 15 meter.

1,25 km løype

Løypa bør være en test på de tekniske, taktiske og fysiske evnene til løperne. Løypa bør være utformet slik at man får utfordret teknikken, men bør likevel være rytmisk og ikke inneholde for mange krappe svinger eller bratte stigninger som ødelegger rytmen i løpet. Profilen bør være slik at ca. 1/3 av løypa er stigning, ca. 1/3 av løypa er flat/småkupert og ca. 1/3 av løypa er utforkjøring. Stigningene bør være mellom 9 og 18%. Utforkjøringene bør være teknisk utfordrende, men likevel være mulige å kjøre selv på isete føre. Løypa bør være så bred at man kan passere uten problemer. Høydeforskjellen mellom høyeste og laveste punkt i løypa må ikke være på mer enn 30 meter.

2,5 km løype

Ved distanser på 2,5 km og lengre kombineres de ulike løypene for å få en variert løype. Man kan eksempelvis gå to runder på 1,25 km eller en runde på 1,25 km. og to runder på 0,75 km.

Stadion

Stadion bør være så bred at løpere uten problemer kan starte, passere og gå i mål samtidig. Starten bør være så bred at man kan starte 2 løpere samtidig. Oppløpet bør være så bredt at man får plass til 3 spor.

Hoppbakker

Se Anleggstype Hoppanlegg.